วันนี้ - 30 เม.ย. 2562

ปิ๊บจ่ายค่าตั๋ว ที่ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รับเงินคืน 5 บาท

​​​ปิ๊บ...ชำระค่าตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว ​​​​​​(โดยไม่จำกัดราคาขั้นต่ำต่อรายการ) ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS รับเงินคืน 5 บาท คืนเข้าบัญชีเงินฝากที่ชำระค่าตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวในวันถัดไป


เงื่อนไข
  1. ​สิทธิพิเศษนี้เฉพาะท่านที่ชำระค่าตั๋วโดยสารเที่ยวเดียว (โดยไม่จำกัดราคาขั้นต่ำต่อรายการ) ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS ณ เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวแบบอัตโนมัติ บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ร่วมรายการ สำหรับ 4,500 ท่านแรก/วัน โดยจำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน รวมจำนวนสิทธิ์ทั้งสิ้น 400,500 สิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 30 เมษายน 2562 
  2. ท่านที่ชำระค่าตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวตามเงื่อนไขในข้อ 1. จะได้รับเงินคืน 5 บาท คืนเข้าบัญชีเงินฝากที่ชำระค่าตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวในวันถัดไป 
  3. รายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการอื่นได้ 
  4. สิทธิ์การได้รับเงินคืน ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ 
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 
  6. ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center: 02-8888888 กด 03 ​