Traveligo บินเที่ยวทั่วโลก รับส่วนลด 200 บาท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

บินเที่ยวทั่วโลก รับส่วนลด 200 บาท กับ Traveligo

รับส่วนลด 200 บาท เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ 1 รายการจอง
จองผ่าน https://th.traveligo.com/kbank/flights

เงื่อนไข

  • รับส่วนลด 200 บาท สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท เมื่อทำการจองเที่ยวบินใดก็ได้ บินในประเทศหรือระหว่างประเทศ แล้วชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย ผ่านเว็บไซต์ https://th.traveligo.com/kbank/flights โดยการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาท ระหว่าง 1 ก.ย. 62 -31 ธ.ค. 62 โดยส่วนลดที่ได้รับจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่รหัส
  • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ 1 รายการจอง
  • สามารถใช้รหัสส่วนลดได้กับทุกเที่ยวบินทุกที่นั่ง
  • ส่วนลดนี้ใช้สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
  • กรุณาทำการจองเที่ยวบินล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างในขณะนั้น เงื่อนไขและข้อตกลงเป็นไปตามเว็บไซต์ th.TraveliGo.com/kbank และบริษัทฯ กำหนด
  • สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถโอนมอบให้กับผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหา กรุณาติดต่อ TraveliGo โดยตรง
  • บริษัทฯและธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ TraveliGo และธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด