รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บ. เมื่อซื้อบัตรโดยสารที่ thaiairways.com หรือ ไทยแอร์เวย์ โมบายแอปพลิเคชั่น

วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

​​​รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บ. เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยที่ thaiairways.com หรือ ไทยแอร์เวย์โมบายแอปพลิเคชั่น

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

ตั้งแต่ 30,000-59,999 บ.300 บาท
ตั้งแต่ 60,000-149,999 บ.1,500 บาท
ตั้งแต่ 150,000 บ.ขึ้นไป5,000 บาท
​(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) (เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น)

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ TG (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น


เงื่อนไข

 • คำนวณเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ-สกุลเดียวกัน ในการซื้อบัตรโดยสารสายการบินไทยผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ไทยแอร์เวย์โมบายแอปพลิเคชั่นของสายการบิน และส่ง SMS ลงทะเบียนและได้รับข้อความตอบกลับระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 62 เท่านั้น
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภทและบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ยอดใช้จ่ายที่เป็นการซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านสำนักงานของสายการบิน, ตัวแทนจำหน่าย (Agent), บริษัททัวร์ (Travel Agency), เว็บไชต์ของตัวแทนจำหน่าย/บริษัททัวร์ หรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวจองออนไลน์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกการจอง หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
 • เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ชำระเป็นสกุลเงินบาท เท่านั้น และบัตรโดยสารเริ่มต้นออกจากประเทศไทย
 • ยอดใช้จ่ายที่รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจากรายการแบ่งจ่าย ไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนได้
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888