เที่ยวไทย ยังไงก็ไม่ out กับ Bangkok Airways

วันนี้ - 15 มิ.ย. 62

​​​​​​​​​​สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทย เที่ยวไทย ยังไงก็ไม่ out กับ Bangkok Airways

ต่อที่ 1 บัตรโดยสารราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,090 บาท* (ไม่รวมภาษีสนามบิน)

 • เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และเชียงใหม่/ เชียงราย/ ลำปาง/ สุโขทัย/ ภูเก็ต/ กระบี่/ ตราด เริ่มต้นเที่ยวบินละ 1,090 บาท* (ไม่รวมภาษีสนามบิน)
 • เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และสมุย เริ่มต้นเที่ยวบินละ 3,000 บาท* (ไม่รวมภาษีสนามบิน)
ช่องทางการขาย : Call center 1771 และสำนักงานขายบัตรโดยสารของสายการบิน
จอง : 1 - 15 มิ.ย. 62
เดินทาง : 3 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 62 (15 ก.ค. – 31 ส.ค. 62 ไม่สามารถเดินทางได้สำหรับเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ-สมุย)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท**

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

บัตรเดอะวิสดอมและบัตรเดอะพรีเมียร์

รับเครดิตเงินคืน

บัตรประเภทอื่นๆ

รับเครดิตเงินคืน

5,000-19,999 บาท120 บาท
100 บาท
20,000-49,999 บาท550 บาท
450 บาท
ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป2,000 บาท
1,800 บาท​
**บัตรเดอะวิสดอมและ บัตรเดอะพรีเมียร์ (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ ตลอดรายการ)
**บัตรประเภทอื่นๆ (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)
  ​1 พ.ค. – 31 ก.ค. 62

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  ส่ง SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ TD (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น

ต่อที่ 3 รับเครดิตเงินคืน 10%*** เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย
1 พ.ค. – 31 ก.ค. 62


 •  

  ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกคะแนน
  พิมพ์ TP (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ยอดใช้จ่าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข

  *บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ สำหรับการสำรองที่นั่งโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียว หรือ ไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และเชียงใหม่/ เชียงราย/ ลำปาง/ สุโขทัย/ ภูเก็ต/ กระบี่/ ตราด/ สมุย บนเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
 • ต้องสำรองที่นั่งผ่านสำนักงานขายของ Bangkok Airways หรือ Call Center 1771 เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้เฉพาะการสำรองที่นั่งภายใต้รหัส Booking Class: P เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และ/หรือ ราคาพิเศษอื่น ๆ ได้
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
 • สำรองที่นั่งได้สูงสุด 9 ที่นั่ง/ครั้ง เท่านั้น
 • ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง
 • ข้อเสนอนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่สำรองที่นั่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเท่านั้น โดยการชำระด้วยบัตรเครดิต จะต้องเป็นบัตรของหนึ่งในผู้เดินทาง เนื่องจากจำเป็นต้องแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ชำระค่าบัตรโดยสาร พร้อมเอกสารยืนยันตน อาทิ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนของการติดต่อเช็คอินที่สนามบิน
 • เงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส อาจแตกต่างกันไปตามระดับชั้นโดยสาร (booking class)
 • บางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทร. 1771 หรือ 02 270 6699
 • **คำนวณเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหมายเลขเดียวกัน ชื่อ-สกุลเดียวกัน ในการซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Bangkok Airways โดยการชำระด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย และส่ง SMS ลงทะเบียนกับธนาคาร และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 62 เท่านั้น
 • สำหรับบัตรเดอะวิสดอมและบัตรเดอะพรีเมียร์ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่เป็นการซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านตัวแทนจำหน่าย (Agent), บริษัททัวร์ (Travel Agency) หรือเว็บไชต์ของบริษัททัวร์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกการซื้อบัตรโดยสาร หรือ ทางสายการบินคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บัตร Fleet card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทยเบฟ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และบัตรเดบิตกสิกรไทย ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ***ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดใช้จ่าย
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร และเครดิตเงินคืนจะถูกนำเข้าบัญชีบัตรเครดิตดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม และบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่ร่วมรายการแลกคะแนน
 • */**/***ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 ​