รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Nok Air,NokScoot,Thai Lion Air

วันนี้ - 30 พ.ย. 62

​​รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Nok Air, NokScoot, Thai Lion Air

บินสบายใกล้ๆ ซื้อบัตรโดยสารสายการบินในประเทศ สายการบิน Nok Air, NokScoot, Thai Lion Air
ผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน (ชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น)

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท*

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

บัตรเดอะวิสดอมและ

​บัตรเดอะพรีเมียร์

รับเครดิตเงินคืน

บัตรประเภทอื่นๆ

รับเครดิตเงินคืน

ตั้งแต่ 5,000-19,999 บาท*120 บาท100 บาท
ตั้งแต่ 20,000-49,999 บาท*550 บาท450 บาท
ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป*
2,000 บาท1,800 บาท
(บัตรเดอะวิสดอมและบัตรเดอะพรีเมียร์ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ ตลอดรายการ/สายการบิน)
(บัตรประเภทอื่นๆ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ/สายการบิน)

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ TJ (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10%**
เพียงแลกคะแนน KBank Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ TP (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดหลังทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)เงื่อนไข

  *การซื้อบัตรโดยสารสายการบินในประเทศ สำหรับบัตรเดอะวิสดอม และบัตรเดอะพรีเมียร์ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ/1 สายการบิน สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ/1 สายการบิน
 • เฉพาะสายการบิน Nok Air และ NokScoot จำกัดรับเครดิตเงินคืนนับรวมกันเป็น 1 สายการบิน
 • คำนวณเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ-สกุลเดียวกัน ในการซื้อบัตรโดยสารสายการบินในประเทศที่ร่วมรายการผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน Nok Air/ NokScoot/ Thai Lion Air และส่ง SMS ลงทะเบียนและได้รับข้อความตอบกลับเท่านั้น
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ยอดใช้จ่ายที่เป็นการซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านสำนักงานของสายการบิน Nok Air/ NokScoot/ Thai Lion Air, ตัวแทนจำหน่าย (Agent), บริษัททัวร์ (Travel Agency), เว็บไชต์ของตัวแทนจำหน่าย/บริษัททัวร์ หรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวจองออนไลน์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกการจอง หรือ เว็บไซต์มีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
 • **ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความยืนยันจากระบบตอบรับแล้วเท่านั้น โดยต้องลงทะเบียนทุกรายการสำหรับการใช้จ่ายที่ต้องการแลกคะแนน
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม และบัตรเดบิตกสิกรไทย ไม่ร่วมรายการแลกคะแนน
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน SMS กรณีคะแนนคงเหลือไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับ SMS
 • เมื่อธนาคารดำเนินการหักคะแนนแล้ว คะแนนที่แลกไม่สามารถขอคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • */**เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ชำระเป็นสกุลเงินบาท เท่านั้น
 • บัตรโดยสารเริ่มต้นออกจากประเทศไทย เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายจากรายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจากรายการแบ่งจ่าย Smart Pay/ Smart Pay By Phone ไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนได้
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888