รับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Thai AirAsia

วันนี้ - 31 ก.ค. 62

​​​​​​​​​​​​รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Thai AirAsia และ Thai AirAsia X ทาง www.airasia.com (ชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น)

ต่อ​ที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 5%​* เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/เดือน และสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ TA (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10%**
เพียงแลกคะแนน KBank Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะบียน
  พิมพ์ TP (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดหลังทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

พิเศษ Top Spender มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 1 ท่านแรก
รับบัตรโดยสารไป-กลับ เส้นทางดอนเมือง-บริสเบน ชั้นประหยัด จำนวน 2 ที่นั่ง 1 รางวัล โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มูลค่ารวม 116,000 บาท*** 


เงื่อนไข


  *จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/เดือน และสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • คำนวณเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ-สกุลเดียวกัน ในการซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Thai AirAsia และ Thai AirAsia X ทาง www.airasia.com ส่ง SMS ลงทะเบียนและได้รับข้อความตอบกลับเท่านั้น
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ยอดใช้จ่ายที่เป็นการซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านสำนักงานของสายการบิน Thai Air Asia และ Thai Air Asia X, ตัวแทนจำหน่าย (Agent), บริษัททัวร์ (Travel Agency), เว็บไชต์ของตัวแทนจำหน่าย/บริษัททัวร์ หรือเว็บไซต์ท่องเที่ยวจองออนไลน์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • **ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความยืนยันจากระบบตอบรับแล้วเท่านั้น โดยต้องลงทะเบียนทุกรายการสำหรับการใช้จ่ายที่ต้องการแลกคะแนน
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม และบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน SMS กรณีคะแนนคงเหลือไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับ SMS
 • เมื่อธนาคารดำเนินการหักคะแนนแล้ว คะแนนที่แลกไม่สามารถขอคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • ***ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยซื้อบัตรโดยสารสายการบิน Thai AirAsia และ Thai AirAsia X ทาง www.airasia.com สูงสุด 1 ท่านแรก
 • รางวัลบัตรโดยสารดังกล่าวสามารถเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ดอนเมือง-บริสเบน โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีของบัตรโดยสาร ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร
 • ธนาคารจะส่งจดหมายแจ้งการรับรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถคืนเงิน เปลี่ยนเป็นเงินสด อัพเกรดที่นั่ง แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • รายละเอียดและเงื่อนไขรางวัลบัตรโดยสารเป็นไปตามที่สายการบินไทยแอร์เอเชียและไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์กำหนด

 • */**/***-เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ชำระเป็นสกุลเงินบาท เท่านั้น
 • บัตรโดยสารเริ่มต้นออกจากประเทศไทย เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายจากรายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนหรือรางวัล จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนและรับรางวัล
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือ ยกเลิกการจอง หรือ สายการบินมีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือมีการรับรางวัลแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้หรือตามมูลค่าของรางวัลที่รับแล้ว
 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888