Agoda

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

​​Agoda

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตกสิกรไทย
รับส่วนลดเพิ่ม 6%* สำหรับบัตรเครดิตประเภทแพลทินัมขึ้นไป
รับส่วนลดเพิ่ม 5%* สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ และบัตรเดบิตกสิกรไทย
เมื่อจองโรงแรมในประเทศทั่วโลก ผ่าน www.agoda.com/kbank
(เฉพาะโรงแรมที่ร่วมรายการและชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
จอง 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 และเข้าพัก 1 ม.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • รับส่วนลดเพิ่ม 6% สำหรับบัตรเครดิตประเภทแพลทินัมขึ้นไป / รับส่วนลดเพิ่ม 5% สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ และบัตรเดบิตกสิกรไทย เมื่อทำการจองโรงแรมที่ร่วมรายการในประเทศทั่วโลก โดยชำระเงินผ่านบัตรสำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการดังกล่าว จะแสดงข้อความ “KBANK discount” เมื่อใส่หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิตในขั้นตอนสุดท้ายของการจอง
  • เมื่อทำการจองระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ระยะเวลาเข้าพัก 1 ม.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม เฉพาะโรงแรมที่กำหนด (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น)
  • ส่วนลดเพิ่มนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ Agoda กำหนด ต้องการความช่วยเหลือ http://www.agoda.com/info/agoda_faq.html
  • สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.askkbank.com/kbankcard หรือสอบถาม ที่ K-Contact Center 02 888 8888