ดีลดีรับปีใหม่ SIAM GIFT CARD แบ่งจ่ายได้ ห้ามพลาด

1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

ที่สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม

เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD 10,000 บาท/ เซลส์สลิป

ที่สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม

 • แบ่งชำระ 0% 10 เดือน*
  เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD 10,000 บาท/ เซลส์สลิป ผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย

 • แบ่งชำระ 0% 6 เดือน*
  เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD 10,000 บาท/ เซลส์สลิป ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

 • แบ่งชำระ 0.59% นานสูงสุด 36 เดือน**
  เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD 10,000 บาท/ เซลส์สลิป ผ่านบัตรเงินด่วน Xpress Cash

SIAM GIFT CARD

บัตร Siam Gift Card มีอายุการใช้งานถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

*จำกัดการซื้อ SIAM GIFT CARD รวมสูงสุด 500,000 บาทต่อท่าน (รวมทุกประเภทบัตรภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน)
ตลอดรายการที่สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
  *เงื่อนไขการแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน หรือ 6 เดือน
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% 10 เดือน เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย หรือแบ่งชำระ 0% 6 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ทำรายการ เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD 10,000 บาท/ เซลส์สลิปได้ ที่จุดจำหน่าย SIAM GIFT CARD เพื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 31 ม.ค. 66 เท่านั้น (ยกเว้น การซื้อ SIAM GIFT CARD ผ่านช่องทางออนไลน์)

 • **เงื่อนไขการแบ่งชำระ 0.59% นานสูงสุด 36 เดือน
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0.59% นานสูงสุด 36 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ทำรายการ เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD 10,000 บาท/ เซลส์สลิป ได้ที่จุดจำหน่าย SIAM GIFT CARD เพื่อใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 31 ม.ค. 66 เท่านั้น จำนวนเดือนในการแบ่งชำระดอกเบี้ย 0.59% สำหรับผู้ถือบัตรเงินด่วน Xpress Cash เริ่ม 3 -10 เดือน,12, 18, 24, 36 เดือน (ยกเว้น การซื้อ SIAM GIFT CARD ผ่านช่องทางออนไลน์)

 • */**เงื่อนไขรวม
 • จุดจำหน่าย SIAM GIFT CARD: สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G เคาน์เตอร์บริการลูกค้า, สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง Star Dome และไอคอนสยาม ชั้น 1
 • เอกสารในการลงทะเบียนซื้อ SIAM GIFT CARD และรับสิทธิ์แบ่งชำระ คือ บัตรประชาชน + บัตรเครดิตกสิกรไทย ที่มีชื่อ - สกุลตรงกัน (ตัวจริง) โดยทำการลงทะเบียนที่จุด Redemption ลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น
 • จำกัดการซื้อ SIAM GIFT CARD รวมสูงสุด 500,000 บาทต่อท่าน (รวมทุกประเภทบัตรภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน) ตลอดรายการที่สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม
 • ยกเว้น บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับสิทธิ์แบ่งชำระได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888

 • ***เงื่อนไขบัตร Siam Gift Card :
  1. บัตร Siam Gift Card มีอายุการใช้งานถึงวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
  2. มูลค่าของบัตรจะแสดงอยู่บนบัตร โดยมีมูลค่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
  3. บัตรนี้สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยามเท่านั้น เมื่อซื้อบัตร ณ จุดจำหน่าย SIAM GIFT CARD สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G เคาน์เตอร์บริการลูกค้า, สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง Star Dome และไอคอนสยาม ชั้น 1 โดยสามารถใช้ชำระส่วนต่างร่วมกับบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย บัตรเครดิตกสิกรไทย หรือเงินสด ได้ตามแต่นโยบายของทางร้านค้าหรือตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  4. SIAM GIFT CARD ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, ทอน หรือคืน เป็นเงินสดได้
  5. บัตรจะใช้งานได้ต่อเมื่อทำการลงทะเบียนเปิดใช้บัตรแล้วเท่านั้น โดยแจ้งขอเปิดใช้บัตรได้ในวันที่ซื้อ/ รับบัตร
  6. เอกสารในการลงทะเบียนซื้อ SIAM GIFT CARD คือ บัตรประชาชน (ตัวจริง) สงวนสิทธิ์ลงทะเบียนซื้อด้วยตัวเองเท่านั้น
  7. การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือภายในบัตรสามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร หรือร้านค้าที่รับชำระด้วยบัตรนี้
  8. บริษัทจะคุ้มครองวงเงินภายในบัตรต่อเมื่อบัตรได้มีการลงทะเบียนเปิดบัตรแล้วเท่านั้น โดยหากบัตรที่มีการลงทะเบียนเปิดบัตรไว้แล้ว เกิดการชำรุดหรือสูญหายสามารถแจ้งขอออกบัตรบัตรใหม่ได้โดยผู้ถือบัตร (ชื่อตามลงทะเบียน) ต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) หรืออัตราอื่นที่บริษัทจะกำหนดในภายหน้า และบริษัทจะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 14 วันทำการ
  9. ผู้ใดพบบัตรนี้ กรุณาส่งคืนที่ บริษัท ดิจิมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 999 ชั้น 20 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์
  ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร Siam Gift Card
  10. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัตร หรือแจ้งอายัดบัตรกรณีบัตรสูญหาย รวมถึงการร้องเรียนหรือติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน สามารถสอบถามหรือดำเนินการได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือจุดจำหน่ายบัตรภายในศูนย์การค้า หรือโทร. 0 2658 1000 ต่อ 1385