รับความคุ้มครองจากประกันซื้อสินค้าออนไลน์

วันนี้ - 11 พ.ย. 64

รับความคุ้มครองจากประกันซื้อสินค้าออนไลน์

สำหรับเครดิตวีซ่า คลาสสิก/ ทอง/ แพลทินัม กสิกรไทย

 • เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรวีซ่า แพลทินัมกสิกร อย่างน้อย 3,000 บาท รับสิทธิ์ลงทะเบียนคุ้มครอง 1 ปี
 • รับความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนสินค้า
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อปี( 1 USD = 30 บาท)
 • คุ้มครองในกรณี ดังต่อไปนี้
  - ไม่ได้รับสินค้าภายใน 30 วัน
  - สินค้าสูญหายระหว่างการจัดส่งเกิน 30 วัน
  - ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง
  - สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง
 • ช่วงเวลาลงทะเบียน : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 64
 • เงื่อนไขการใช้บริการ > https://www.cigna.co.th/visaonlineshopping

สำหรับเครดิตมาสเตอร์การ์ด แพลทินัมกสิกรไทย , บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย
 • รับความคุ้มครองเมื่อชำระค่าสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด แพลทินัมกสิกร
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท ต่อปี( 1 USD = 30 บาท)
 • คุ้มครองในกรณี ดังต่อไปนี้
  - สิ่งของที่จัดส่งไม่ถูกต้อง
  - สิ่งของไม่ทำงานอย่างถูกต้อง แตกหัก หรือไม่สมบูรณ์
  - ไม่ได้รับสินค้า
 • เงื่อนไขการใช้บริการ > https://th.mycardbenefits.com
 • ระยะเวลา : 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 64

สำหรับบัตรเครดิตเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย, บัตรเครดิตเดอะวิสดอม
 • คุ้มครองความรับผิดต่อเหตุการณ์สูงสุด 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ และ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • คุ้มครองในกรณี ดังต่อไปนี้
  - การไม่จัดส่งสินค้าภายใน 30 วัน
  - การจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสำหรับสินค้าที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์ าภายใน 30 วัน
  - ความผิดปกติในการทำงานของสินค้าเนื่องจากความเสียหายจากการจัดส่ง
 • ระยะเวลา : 12 พ.ย. 63 – 11 พ.ย. 64
 • รายละเอียดเพิ่มเติม https://www-280.aig.com/visa/portal/il-apac/apac/en

สำหรับบัตรเครดิต เดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท)
 • คุ้มครองความรับผิดต่อเหตุการณ์สูงสุด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ และ 1,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
 • คุ้มครองในกรณี ดังต่อไปนี้
  - การไม่จัดส่งสินค้าภายใน 30 วัน
  - การจัดส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนสำหรับสินค้าที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต/ออนไลน์ าภายใน 30 วัน
  - ความผิดปกติในการทำงานของสินค้าเนื่องจากความเสียหายจากการจัดส่ง
 • ระยะเวลา : 12 พ.ย. 63 – 11 พ.ย. 64
 • รายละเอียดเพิ่มเติม https://www-280.aig.com/visa/portal/il-apac/apac/enโปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข​

  เงื่อนไขเป็นที่ตามที่ธนาคารและบริษัทกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการ
​​