สหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์

วันนี้ - 04 ก.ค. 64

​งานสหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์

งานสหกรุ๊ปแฟร์ ออนไลน์ ที่จะจัดขึ้นบน E-Commerce Platform
Shopee, Lazada, JD Central และ www.sahagroupfair.com

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่มียอดชำระเต็มจำนวน
รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้ K Point แลกเท่ำยอดซื้อ

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  วิธีกำรแลกคะแนน SMS
  พิมพ์ FSG (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จานวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
  ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 2,345.50 บาท ด้วยบัตรหมายเลข XXXX123456789999
  คุณ ก. ต้องส่ง SMS พิมพ์ FSG 123456789999 2345 แล้วส่งมาที่ 4545888วันที่ 1- 4 ก.ค. 64

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  เงื่อนไขกำรใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 12%
 • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทารายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 หรือบน App K PLUS
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้ง เพื่อแลกเครดิตเงินคืน 12% และ ต้องขาระเงินผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเท่านั้น ถึงจะได้รับสิทธิ์พิเศษนี้
 • ลงทะเบียนทารายการโดยพิมพ์ FSG (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จานวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1- 4 กรกฏาคม 2564 เท่านั้น
 • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 2,345.50 บาท ด้วยบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณก. จะต้องส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนโดยพิมพ์ FSG 123456789999 2345
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับข้อความตอบกลับจากระบบ
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจานวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดาเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 10 วันทาการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป
 • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • หากมีกรณีพิพาท คาตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02 -8888888