ทุกสิ่งต้องได้ รวบจบทั้งจักรวาล แบ่งจ่าย 0% 6 เดือน

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

ทุกสิ่งต้องได้ รวบจบทั้งจักรวาล แบ่งจ่าย 0% 6 เดือน

สำหรับ Luxury Brand ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย กับ Luxury Brand ที่ร่วมรายการ

รับสิทธิ์ แบ่งจ่ายรายเดือนผ่าน Smart Pay 0% นาน 6 เดือน หรือ 0.59% นาน 10 เดือน
(ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป)

ทำรายการแบ่งจ่ายได้ที่ K Contact Center 02 888 8888 กด 823

1 พฤษภาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ระหว่างวันทื่ 1พฤษภาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า หรือ ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 823
  • ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้ที่ 02-8888888 หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายัง ธนาคาร และก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น
  • กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay By Phone ได้
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 3 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
  • รายการที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถรวมรายการรับเครดิตเงินคืนหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้อีก
  • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนในรายการนี้ จะถูกเรียกคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายแต่ละเดือน
  • การอนุมัติ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก
  • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด