King Power

1 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66

ช้อปดีลดี..ห้ามพลาด! ที่ คิง เพาเวอร์

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย
คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต

พิเศษที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 12%*
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยแบบเต็มจำนวนเท่านั้น

ประเภทบัตร

เมื่อใช้ K Point แลกเท่ายอดบิล

วิธีการรับสิทธิ์

บัตรร่วม คิง เพาเวอร์-กสิกรไทย
บัตรเดอะวิสดอม

รับส่วนลด 12%

* ไม่ต้องส่ง SMS ทำรายการ
สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่
เคาเตอร์แคชเชียร์เท่านั้น

บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ

รับส่วนลด 10%

พิเศษที่ 2 รับคะแนนสะสมพิเศษ รวมสูงสุด 15,000 คะแนน**
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยแบบเต็มจำนวน

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับ  K Point พิเศษ

บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ

พิเศษ
บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

ครบทุก 20,000 บาท

2,000 คะแนน

3,000 คะแนน

จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ

สูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

สูงสุด 15,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

 • รายการชำระเต็มจำนวน** : จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ 10,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ  สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ และจำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ 15,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ  สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย
 • สงวนสิทธิจำกัดการคำนวนคะแนนสะสมพิเศษจากยอดการใช้จ่ายสะสมที่เข้าเงื่อนไขรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และจำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 15,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการ
ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 31 ม.ค. 65 เท่านั้น

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ KP (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ลงทะเบียนผ่าน SMS (ครั้งละ 3 บาท)
  ตัวอย่าง KP 123456789999


พิเศษที่ 3 รับคะแนนสะสมพิเศษ รวมสูงสุด 20,000 คะแนน***
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย แบบแบ่งจ่าย 0% 10 เดือน
ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับคะแนนสะสมพิเศษ

ครบทุก 10,000 บาท1,000 คะแนน
จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษจำกัด 10,000 คะแนน/ท่าน/เดือน สูงสุด 20,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • รายการแบ่งจ่าย 0% 10เดือน*** เมื่อมียอดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป : จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ สูงสุด 20,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ KPW (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ลงทะเบียนผ่าน SMS (ครั้งละ 3 บาท)
  ตัวอย่าง KPW 123456789999

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 -31 มกราคม 2566

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขการใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลดสูงสุด 12% (ผ่านเครื่อง EDC)
 • สามารถตรวจสอบคะแนน K Point คงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 หรือ K PLUS
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลด 10% หรือ 12% เฉพาะรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยแบบเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 -31 มกราคม 2566 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 12% สำหรับบัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์-กสิกรไทย และบัตรเดอะวิสดอม เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ
 • การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% และ 12% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาเตอร์แคชเชียร์ คิง เพาเวอร์ สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ไม่สามารถนำยอดซื้อสินค้าหลังจากหักส่วนลดเพิ่ม 10% หรือ 12% จากการแลกคะแนนสะสม มาร่วมรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay0%
 • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม และยอดส่วนลด 10% หรือ 12% จากการแลกคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนเต็มเท่านั้นไม่รวมเศษทศนิยม
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้ว ต้องใช้แทนส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้า รายการแบ่งชำระ หรือขอคืนสินค้า ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม K Point ให้กับผู้ถือบัตร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • **เงื่อนไขรายการชำระเต็มจำนวน รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 15,000 คะแนน
 • วิธีลงทะเบียน: ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ KP (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 -31 มกราคม 2566 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ : รายการซื้อแบบแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0% และ Smart Pay By Phone, รายการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet (เช่น True Money Wallet, Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay เป็นต้น ) ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ: ยอดใช้จ่ายทุกๆ 20,000 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนสะสมพิเศษ 2,000 คะแนน
 • จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ 10,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ และจำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ 15,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย
 • สงวนสิทธิจำกัดการคำนวนคะแนนสะสมพิเศษจากยอดการใช้จ่ายสะสมที่เข้าเงื่อนไขรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และจำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 15,000 คะแนน / ท่าน / ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ

 • ***เงื่อนไขการแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 20,000 คะแนน
 • วิธีลงทะเบียน: ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ KPW (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป เฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 10 เดือน ผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารกสิกรไทย ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต โดยธนาคารจะคำนวนคะแนนสะสม K Point พิเศษ
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ : รายการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet (เช่น True Money Wallet, Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay เป็นต้น )
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ: ยอดใช้จ่ายทุกๆ 10,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 1,000 คะแนน และจำกัดการรับคะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ

 • เงื่อนไขรวม */**/***
 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point พิเศษ
 • คะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 02-888 8888