บัตรนี้ต้องมี เที่ยวกินช้อป ได้ สุโก่ย กับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

1 เม.ย. 66 - 31 ก.ค. 66

กิน เที่ยว สุดคุ้ม ทั้งในและนอกประเทศ กับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point สูงสุด 344,000 คะแนน!

รับคะแนน K Point K Point พิเศษสูงสุด 144,000 คะแนน*

เมื่อใช้จ่ายกับหมวดหรือร้านค้าที่ร่วมรายการในประเทศ

ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร
(บาท) / เดือน
รับคะแนน K Point K Point*
สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย
ครบทุก 5,000800 คะแนน
(สูงสุด 4,000 คะแนน)
ครบทุก 30,0006,000 คะแนน
(สูงสุด 12,000 คะแนน)
ครบทุก 75,00018,000 คะแนน
(สูงสุด 36,000 คะแนน)
(บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 36,000 คะแนน/ท่าน/เดือน
และจำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 144,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ*)
  หมวดและร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • หมวดร้านอาหารทุกประเภท (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรมและสนามกอล์ฟ)
 • หมวดสายการบินทุกสายการบิน (เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารกับสายการบินโดยตรง)
 • เว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ : Agoda, Airasia Super App, KKDAY, Traveloka, TraveliGo, Trip.com
 • หมวดโรงแรม และรถเช่า (เฉพาะในประเทศไทย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)
 

รับคะแนน K Point K Point พิเศษสูงสุด 200,000 คะแนน*

เมื่อใช้จ่ายที่ต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้นรายการออนไลน์)


ยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร
(บาท) / เดือน
รับคะแนน K Point K Point*
สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย
ครบทุก 10,0001,500 คะแนน
(สูงสุด 6,000 คะแนน)
ครบทุก 50,00010,000 คะแนน
(สูงสุด 30,000 คะแนน)
ครบ 200,00050,000 คะแนน
(บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 50,000 คะแนน/ท่าน/เดือน
และจำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 200,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียนร่วมรายการ

พิมพ์ JCB (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ลงทะเบียนผ่าน SMS (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่างการพิมพ์ JCB 123456789999

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
  [รายการในประเทศ]
  *เงื่อนไขการให้คะแนน K Point พิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายในประเทศที่เป็นสกุลเงินบาท ในหมวดหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยที่มีสิทธิรับคะแนนสะสมพิเศษต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ JCB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 – 31 ก.ค. 66 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย บัตรเครดิตเจซีบีโกล์ดกสิกรไทย และบัตรเครดิตเจซีบีคลาสสิกกสิกรไทย
 • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตลอดรายการ
 • ธนาคารจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียน SMS ร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 – 31 ก.ค. 66 ในหมวดร้านค้าที่กำหนดธนาคารจะยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่กำหนดดังนี้ เว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ : Agoda, KKDAY, Traveloka, TraveliGo, Trip.com, airasia Super App / หมวดโรงแรม MCC Code: 3501-3504, 3509, 3512-3513, 3519-3520, 3523, 3530, 3535, 3543, 3545, 3577, 3579, 3634, 3640-3642, 3649, 3690, 3692, 3721, 3750, 3779, 3813, 7011 (เฉพาะในประเทศไทย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์)
 • ห้องอาหารในโรงแรมและสนามกอล์ฟ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายที่เป็นการซื้อบัตรโดยสารสายการบินแบบเต็มจำนวนเพื่อซื้อบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบินโดยตรง หรือ ผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารเป็นสกุลเงินบาท
 • ยอดใช้จ่ายซื้อบัตรโดยสารสายการบินผ่านตัวแทนจำหน่าย (Agent), บริษัททัวร์ (Travel Agency), เว็บไชต์ของตัวแทนจำหน่าย/บริษัททัวร์ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • รายการจองที่พักผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวออนไลน์ที่ยังไม่มีการตัดชำระค่าบริการผ่านบัตรฯ ในช่วงระยะเวลาโครงการ 1 เม.ย. 66 – 31 ก.ค. 66 จะยังถือว่าไม่มีรายการเกิดขึ้น ณ วันที่จองและไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ที่เรียกเก็บเป็นรายเดือน, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์, รายการใช้จ่ายที่ผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ:
  บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยที่มียอดใช้จ่ายสะสมในแต่ละเดือน ทุก 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 800 คะแนน (สูงสุด 4,000 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายสะสมทุก 30,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 6,000 คะแนน (สูงสุด 12,000 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายสะสมทุก 75,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 18,000 คะแนน (สูงสุด 36,000 คะแนน)
 • จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 36,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และจำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 144,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ*
 • สงวนสิทธิ์จำกัดการคำนวณ K Point พิเศษจากยอดการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และจำกัดรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 144,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
 • ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 66 -31 พฤษภาคม 66 จะถูกคำนวนคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษและคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษจะเข้าระบบสะสมของท่านภายใน 60 วันหลังจากจบรายการในวันที่ 31 กรกฎาคม 66
 • ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 66 จะถูกคำนวนคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษและคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษจะเข้าระบบสะสมของท่านภายใน 60 วันหลังจากจบรายการในวันที่ 30 กันยายน 66

 • [รายการในต่างประเทศ]
  *เงื่อนไขการให้คะแนน K Point พิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาท ในหมวดหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยที่มีสิทธิรับคะแนนสะสมพิเศษต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ JCB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 – 31 ก.ค. 66 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีแพลทินัมกสิกรไทย บัตรเครดิตเจซีบีโกล์ดกสิกรไทย และบัตรเครดิตเจซีบีคลาสสิกกสิกรไทยเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ เพื่อซื้อสินค้า หรือ ชำระค่าบริการที่ต่างประเทศ เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 – 31 ก.ค. 66 และจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดระยะเวลาโครงการเมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด
 • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ธนาคารจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการเรียกเก็บเงิน (Posting Date) ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement)
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการใช้จ่ายที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระ (Smart Pay by Phone), รายการเบิกถอนเงินสด, รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาท (DCC), รายการใช้จ่ายที่มีการขอยกเลิก หรือ คืนสินค้า, รายการซื้อขายเงินตราสกุลเงินต่างประเทศ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันภัย, การชำระภาษี, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ และรายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ:
  บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยที่มียอดใช้จ่ายสะสมในแต่ละเดือน ทุก 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 1,500 คะแนน (สูงสุด 6,000 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายสะสมทุก 50,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 10,000 คะแนน (สูงสุด 30,000 คะแนน)/ ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 200,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 50,000 คะแนน
 • จำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 50,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และจำกัดรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 200,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ*
 • สงวนสิทธิ์จำกัดการคำนวณ K Point พิเศษจากยอดการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และจำกัดรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 200,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
 • ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 66 -31 พฤษภาคม 66 จะถูกคำนวนคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษและคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษจะเข้าระบบสะสมของท่านภายใน 60 วันหลังจากจบรายการหรือในวันที่ 31 กรกฎาคม 66
 • ยอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขในแต่ละเดือนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 66 จะถูกคำนวนคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษและคะแนนสะสมกสิกรไทยพิเศษจะเข้าระบบสะสมของท่านภายใน 60 วันหลังจากจบรายการหรือภายในวันที่ 30 กันยายน 66

 • เงื่อนไขคะแนน K Point พิเศษ
 • คะแนนสะสม K Point ไม่สามารถคืน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยกเลิก หรือ ร้านค้ามีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้นำคะแนน K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะขอคืนคะแนน K Point จากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเข้าคะแนน K Point ให้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม K-Contact Center 02-888-8888
​​