รับพ้อยท์สูงสุด X5 กับ แบรนด์แฟชั่นชั้นนำ

วันนี้ - 31 ต.ค. 64

​​รับพ้อยท์สูงสุด X5 กับ แบรนด์แฟชั่นชั้นนำ

รับพ้อยท์สูงสุด X5 กับ แบรนด์แฟชั่นชั้นนำ
CLUB21, H&M และ COS, JASPAL, CPS-CHAPS, CC DOUBLE O , Lyn , Lyn around , UNIQLO และ ZARA ร่วมรายการ ทุกสาขาทั่วประเทศ และ Online Store

BRAND: CLUB21 ทุกสาขา และ ช่องทาง online
ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสมสูงสุด X5*
 • ข้อปครบทุกๆ 20,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point X 3
 • ข้อปครบ 80,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point X 5
ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
พิมพ์ FCB (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
* จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ 32,000 คะแนนต่อเดือน และ จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 96,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ

BRAND: H&M และ COS ทุกสาขา และ ช่องทาง online
ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสมสูงสุด X5*
 • ข้อปครบทุกๆ 2,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point X 3
 • ข้อปครบ 8,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point X 5
ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ (แยกตามร้านค้า)
ร้านค้า H&M
ลงทะเบียน พิมพ์ FHM (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
ร้านค้า COS
ลงทะเบียน พิมพ์ FHC (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
* จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ 3,200 คะแนนต่อเดือน และ จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 9,600 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ

BRAND: JASPAL (Group) ประกอบด้วยร้านค้า CC DOUBLE O CPS-CHSPS JASPAL Lyn และ Lyn around ทุกสาขา และ ช่องทาง online
ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสมสูงสุด X5*
 • ข้อปครบทุกๆ 2,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point X 3
 • ข้อปครบ 8,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point X 5
ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ (แยกตามร้านค้า)
ร้านค้า JASPAL
ลงทะเบียน พิมพ์ FJP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
ร้านค้า CC-OO
ลงทะเบียน พิมพ์ FCO (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
ร้านค้า CHAPS
ลงทะเบียน พิมพ์ FCP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
ร้านค้า Lyn
ลงทะเบียน พิมพ์ FLY (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
ร้านค้า Lyn around
ลงทะเบียน พิมพ์ FLA (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
* จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ 3,200 คะแนนต่อเดือน และ จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 9,600 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ

BRAND : UNIQLO ทุกสาขา และ ช่องทาง online
ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสมสูงสุด X5*
 • ข้อปครบทุกๆ 2,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point X 3
 • ข้อปครบ 8,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point X 5
ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
พิมพ์ FUQ (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
* จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ 3,200 คะแนนต่อเดือน และ จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 9,600 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ

BRAND : ZARA ทุกสาขา และ ช่องทาง online
ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสมสูงสุด X5*
 • ข้อปครบทุกๆ 4,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point X 3
 • ข้อปครบ 12,000 บาท รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point X 5
ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
พิมพ์ FZR (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
* จำกัดคะแนนสะสมพิเศษ 4,800 คะแนนต่อเดือน และ จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 14,400 คะแนนต่อท่านตลอดรายการ


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้ K Point แลกเท่ายอดซื้อ**
ทำรายการโดย พิมพ์ FNN (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วยจำนวนยอดใช้จ่าย
(ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งไปที่ 4545888 ( ค่าส่งครั้งละ 3 บาท )

ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 เฉพาะร้านค้า UNIQLO ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด X5*
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ส่ง SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการภายในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น
 • ร้านค้า CLUB21 ร่วมรายการเฉพาะสาขาที่เป็น Fee Standing Store และ Online Store เท่านั้น สาขาที่อยู่ใน Department Store งดเข้าร่วมรายการ ลงทะเบียนพิมพ์ FCB เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
 • จำกัดคะแนนสะสม 32,000 คะแนน /เดือน และจำกัดสูงสุด 96,000 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
 • ร้านค้า COS ทุกสาขา และ Online Store ลงทะเบียนพิมพ์ FHC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
 • จำกัดคะแนนสะสม 3,200 คะแนน /เดือน และจำกัดสูงสุด 9,600 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
 • ร้านค้า H&M ทุกสาขา และ Online Store ลงทะเบียนพิมพ์ FHM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
 • จำกัดคะแนนสะสม 3,200 คะแนน /เดือน และจำกัดสูงสุด 9,600 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
 • ร้านค้า CC-OO ทุกสาขา และ Online Store ลงทะเบียนพิมพ์ FCO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
 • จำกัดคะแนนสะสม 3,200 คะแนน /เดือน และจำกัดสูงสุด 9,600 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
 • ร้านค้า CPS–CHAPS ทุกสาขา และ Online Store ลงทะเบียน พิมพ์ FCP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 545888
 • จำกัดคะแนนสะสม 3,200 คะแนน /เดือน และจำกัดสูงสุด 9,600 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
 • ร้านค้า JASPAL ทุกสาขา และ Online Store ลงทะเบียน พิมพ์ FJP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
 • จำกัดคะแนนสะสม 3,200 คะแนน /เดือน และจำกัดสูงสุด 9,600 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
 • ร้านค้า Lyn around ทุกสาขา และ Online Store ลงทะเบียนพิมพ์ FLA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
 • จำกัดคะแนนสะสม 3,200 คะแนน /เดือน และจำกัดสูงสุด 9,600 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
 • ร้านค้า Lyn ทุกสาขา และ Online Store ลงทะเบียนพิมพ์ FLY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
 • จำกัดคะแนนสะสม 3,200 คะแนน /เดือน และจำกัดสูงสุด 9,600 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
 • ร้านค้า UNIQLO ทุกสาขา และ Online Store ลงทะเบียนพิมพ์ FUQ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
 • จำกัดคะแนนสะสม 3,200 คะแนน /เดือน และจำกัดสูงสุด 9,600 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
 • ร้านค้า ZARA ทุกสาขา และ Online Store ลงทะเบียนพิมพ์ FZR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
 • จำกัดคะแนนสะสม 4,800 คะแนน /เดือน และจำกัดสูงสุด 14,400 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ (ไม่รวมคะแนนสะสมปรกติ) เข้าบัตรบัญชีเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
 • ยกเว้นสินค้ารายการแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay 0%) บัตรเครดิตไลน์พ้อยท์, บัตร Fleet card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนจากหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน และ ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องยังคงสถานะสมาชิกบัตรตามปรกติ ไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

  เงื่อนไขการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกเครดิตเงินคืน 12%**
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 หรือ บน App K PLUS
 • ต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 12% โดยพิมพ์ FNN (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วยจำนวนยอดใช้จ่าย ( ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งไปที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 20,345.50 บาท ด้วยบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ FNN 123456789123 20345
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป
 • บัตรเครดิตไลน์พ้อยท์, บัตร Fleet card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888 8888