Go Green Together ช้อปสินค้ารักษ์โลก รับดีลสุดคุ้ม

17 ต.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65

​ONESIAM Go-Green-Ecotopia

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย
ที่แผนก Ecotopia ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

พิเศษ 1
รับส่วนลด 10% พร้อมรับ VIZ COIN เพิ่ม 10 COIN เมื่อช้อปครบ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ*

พิเศษ 2
รับ K-Point สูงสุด 12,500 คะแนน หรือ แบ่งชำระนานสูงสุด 36 เดือน

ชำระเต็มจำนวน รับ K Point สูงสุด 12,500 คะแนน**

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับเพิ่ม K Point**

2,500 บาทขึ้นไป750 คะแนน
12,000 บาทขึ้นไป5,000 คะแนน
25,000 บาทขึ้นไป12,500 คะแนน
จำกัดการรับ K Point สูงสุด 12,500 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ทำรายการ
  พิมพ์ OSE (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


--------------------------หรือ--------------------------
แบ่งจ่าย 0 % นาน 6-10 เดือน รับเพิ่ม K Point สูงสุด 240,000 คะแนน***
แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเพิ่ม K Point***

4,000 บาท ขึ้นไป1,000 คะแนน
10,000 บาท ขึ้นไป3,500 คะแนน
30,000 บาท ขึ้นไป12,000 คะแนน
50,000 บาท ขึ้นไป24,000 คะแนน
จำกัดการรับ K Point สูงสุด 240,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนก่อนทำรายการ


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  (1 ก.ย. – 30 พ.ย. 65) ลงทะเบียนก่อนทำรายการ พิมพ์ IC3 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
  ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

 •  

  SMS ลงทะเบียน
  (1 ธ.ค. 65 – 28 ก.พ. 66) ลงทะเบียนก่อนทำรายการ พิมพ์ IC4 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
  ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


--------------------------หรือ--------------------------
แบ่งจ่าย 0.59% นาน 36 เดือนผ่านบัตร XPC****

พิเศษ!!
รับส่วนลดสูงสุด 50% จากสินค้ากลุ่ม Upcycle & Rainy items / Hygienic & Upcycle /Beauty & Gift for her ที่ร่วมรายการ*****

17 ต.ค. – 17 ธ.ค. 65

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  *
 • ส่วนลด 10% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • โปรโมชั่นสามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก VIZ ได้
 • โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Ecotopia กำหนด

 • **
 • สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนสะสมเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่แผนก Ecotopia ภายในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น
 • ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ทำรายการ พิมพ์ OSE (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 17 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 • จำกัดการรับคะแนนสะสม K Point เพิ่ม สูงสุด 12,500 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ยกเว้น รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay การซื้อบัตรกำนัล ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • ***
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ทำรายการแบ่งจ่าย Smart PAY และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ IC3 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 – 30 พ.ย. 65 หรือ ผ่าน SMS พิมพ์ IC4 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 28 ก.พ. 66
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือน ผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • จำกัดการรับคะแนนสะสม K Point สูงสุด 240,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

 • ****
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต XPC ที่ทำรายการแบ่งจ่าย Smart PAY 0.59% นานตั้งแต่ 6-36 เดือน
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเงินด่วน ชำระค่าสินค้า/บริการ โดยสามารถเลือกแบ่งชำระได้ 3-10 เดือน, 12, 18, 24 และสูงสุด 36 เดือน กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบ่งชำระด้วยบัตรเงินด่วนเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด
 • ผู้ถือบัตรตกลงว่าการชำระค่าสินค้า/บริการ แบบแบ่งชำระเป็นงวดๆ เป็นกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเงินด่วน โดยให้ธนาคารออกเงินทดรองจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการให้แก่ร้านค้าแทนผู้ถือบัตรไปก่อน และผู้ถือบัตรตกลงแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการคืนให้แก่ธนาคารเป็นงวดๆ ตามที่ผู้ถือบัตรได้เลือกไว้ตามข้อ 1. โดยธนาคารจะเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรตามจำนวนที่ต้องแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่กำหนดไว้ในใบบันทึกรายการ (Sales Slip)
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเงินด่วนต่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ ณ จุดขาย และ/หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อให้ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ ออกใบบันทึกรายการ (Sales Slip) เป็นหลักฐานการซื้อขายสินค้า/บริการให้แก่ผู้ถือบัตรทุกครั้ง
 • จำนวนเงินที่จะต้องแบ่งชำระเป็นรายเดือน คือยอดเงินค่าสินค้าที่ธนาคารทดรองจ่ายไปก่อนรวมดอกเบี้ย (หากผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบภาระดอกเบี้ยดังกล่าว)ซึ่งการคำนวณดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน ถึงตามจำนวนงวดที่ผู้ถือบัตรเลือกผ่อนชำระ ทั้งนี้ เงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้ ณ จุดขาย และ/หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขในการชำระสินค้า/บริการ ได้ในสัญญากู้เงิน สำหรับสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน (“สัญญากู้เงิน”) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/39nX6xu เงื่อนไขรวม
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปจากรายการชำระเต็มจำนวน หรือการแบ่งจ่ายมารวมคิดในการรับคะแนนสะสมได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทยเบฟ บัตรเครดิต LINE POINTS ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ธนาคารจะทำการนำคะแนนสะสม K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม
 • คะแนนสะสม ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้/เงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ณ จุดขาย ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888 หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย

 • *****
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Ecotopia กำหนด ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย