เที่ยวเมืองนอก ต้องรูดด้วยบัตรนี้ รับแพ็กเกจเที่ยวสิงคโปรฟรี

1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66

​​สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเคดิตมาสเตอร์การ์ดกสิกรไทย

รับแพ็กเกจเที่ยวสิงคโปรฟรี*


รับแพ็กเกจที่พักและตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – สิงค์โปร 3 วัน 2 คืน พร้อมตั๋วเข้า Universal Studio Singapore จำนวน 7 รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 74,240 บาท สำหรับสุดยอดนักช้อป (Top Spender) 7 ท่านแรก

ที่มียอดใช้จ่ายสะสมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ขั้นต่ำ 500,000 บาทผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดไททาเนียม และบัตรมาสเตอร์การ์ดแพลทินัมกสิกรไทย

ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ MCC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ*/**/***
 • สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือ ผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดไททาเนียม และบัตรมาสเตอร์การ์ดแพลทินัมกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดย (1) ลงทะเบียน ผ่าน SMS พิมพ์ MCC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตลอดรายการ
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายจาก ผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดไททาเนียม และบัตรมาสเตอร์การ์ดแพลทินัมกสิกรไทยภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกันเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ต้องใช้จ่ายผ่านผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดไททาเนียม และบัตรมาสเตอร์การ์ดแพลทินัมกสิกรไทย เพื่อซื้อสินค้า หรือ ชำระค่าบริการ ที่ต่างประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 และจะต้องมียอดใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการเมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด
 • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ธนาคารจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการเรียกเก็บเงิน (Posting Date) ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement)
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ ยอดเรียกเก็บรายเดือนจากการเปลี่ยน เป็นยอดผ่อนชำระ Smart Pay By Phone และ Smart Pay By K PLUS , รายการเบิกถอนเงินสด, รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาท (DCC), รายการใช้จ่ายที่มีการขอยกเลิก หรือ คืนสินค้า, รายการซื้อขายเงินตราสกุลเงินต่างประเทศ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันชีวิตและประกันภัย, การชำระภาษี, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ หรือ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง, ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์ หรือ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฏหมาย และ กรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund) จะถูกหักจากยอดใช้จ่าย
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม K-Contact Center 0 2888 8888 เงื่อนไข Top Spender 7 ท่านแรก
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดไททาเนียม และบัตรมาสเตอร์การ์ดแพลทินัมกสิกรไทยที่มียอดใช้จ่ายสะสมเป็นสกุลเงินต่างประเทศสูงสุด (Top Spender) จำนวน 7 ท่านแรก โดยมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับแพ็กเกจที่พักและตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - สิงค์โปร 3 วัน 2 คืน จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 71,240 บาท
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2566 (หรือตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ) เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับรางวัล Top Spender
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • รางวัลบัตรโดยสาร ผู้โชคดีจะได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการผ่าน Email โดยจะระบุชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลในบัตรโดยสาร โดยไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • การจองบัตรโดยสาร และออกบัตรโดยสาร สามารถดำเนินการได้ผ่าน Thai Contact Center โทร 02-356-1111 ( ตลอด 24 ชั่วโมง ) หรือห้องบัตรโดยสาร การบินไทย สำนักงานใหญ่ โดยระบุรายละเอียดตามจดหมายที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 • ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ และ/หรือ ความรับผิดชอบใดๆในสินค้า และ/หรือ บริการใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น
​​