ช้อปซูเปอร์มาร์เก็ต รับเพียบ คุ้มเว่อร์ รับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด X8

1 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66

​สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย

เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต ที่หน้าร้านเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ทั้งรูดเต็มและแบ่งจ่าย***

พิเศษที่1

รับคะแนน K Point K Point เพิ่มสูงสุด X8*

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป

รับคะแนน K Point K Point พิเศษเพิ่ม

บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ

พิเศษ บัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

2,000 บาทขึ้นไป

X3
(เทียบเท่า 240 คะแนน)

X4
(เทียบเท่า 320 คะแนน)

5,000 บาทขึ้นไป

X6
(เทียบเท่า 1,200 คะแนน)

X8
(เทียบเท่า 1,600 คะแนน)

 • จำกัดการรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 4,800 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 14,400 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ
 • จำกัดการรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 6,400 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 19,200 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย
 • สงวนสิทธิจำกัดการคำนวนการคะแนน K Point พิเศษจากยอดการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และจำกัดการรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 6,400 คะแนน / ท่าน / เดือน และสูงสุด 19,200 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  ​
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ SM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

พิเศษที่2

รับเครดิตเงินคืน 12%

เพียงใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดซื้อ**

ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ SPS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย [ไม่ใส่จุดทศนิยม] ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000.50 บาท ผ่านบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ SPS 123456789999 3000 ส่งมาที่ 4545888 หากมีคะแนนสะสมเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และดำเนินการเครดิตเงินคืนจำนวน+[3000 x 12%] = 360 บาท

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
  *เงื่อนไขการรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด X8
 • วิธีลงทะเบียน: สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ SM (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.65-31 ม.ค. 66เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายใต้ MCC Code 5333 และ 5411 ได้แก่ Big C, Dear Tummy, Foodland, Gourmet Market, Dear Tummy, Home Fresh Mart, Lotus’s, MM Food Service, Rimping, Seoul U Mart, TOPS, Tops Food Hall, Tops Fine Food และ Villa Market ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.65-31 ม.ค.66 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ: รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • รายการSmart Pay By Phone, รายการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet (เช่น True Money Wallet, Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay เป็นต้น) ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ: สำหรับยอดใช้จ่ายแบบรูดเต็มจำนวน หรือแบ่งจ่าย 0% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ครบ 2,000-4,999 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point เพิ่ม 240 คะแนน
 • ยอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point เพิ่ม 1,200 คะแนน
 • จำกัดการรับ K Point เพิ่มสูงสุด 4,800 คะแนน/ท่าน/เดือน หรือสูงสุด 14,400 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย ครบ 2,000-4,999 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับ K Point เพิ่ม 320 คะแนน
 • ยอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับ K Point เพิ่ม 1,600 คะแนน
 • จำกัดการรับ K Point เพิ่มสูงสุด 6,400 คะแนน/ท่าน/เดือน หรือสูงสุด 19,200 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ โดยคำนวณรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • สงวนสิทธิจำกัดการคำนวณ K Point พิเศษจากยอดการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน และจำกัดการรับ K Point พิเศษสูงสุด 6,400 คะแนน/ท่าน/เดือน หรือสูงสุด 19,200 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และผู้ถือบัตรจะได้รับ K Point พิเศษในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีที่ผู้ถือบัตร มีการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิต มากกว่า 1 ใบ ธนาคารสงวนสิทธิ์เข้าคะแนนK Point ในบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายสูงสุดในโครงการ

 • **เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน12%
 • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-888-8888 กด 823 หรือ K PLUS
 • วิธีลงทะเบียน: ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตคืน 12% โดยพิมพ์ SPS (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.65-31 ม.ค.66 เท่านั้น
 • วิธีการคำนวณเครดิตเงินคืน : ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000.50 บาท ผ่านบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ SPS 123456789999 3000 ส่งมาที่ 4545888 หากมีคะแนนสะสมเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และดำเนินการเครดิตเงินคืนจำนวน [3000 x 12%] = 360 บาท
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • คะแนน K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนน K Point ไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนน K Point ที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ระยะเวลาที่จะได้รับเครดิตเงินคืน: ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป

 • */**เงื่อนไขรวม
 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน หรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Pointพิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน
 • คะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บคะแนน K Point พิเศษจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนน K Point พิเศษไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดเพิ่มเติม จากสื่ออื่นๆ ของธนาคาร
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-888-8888
***เงื่อนไขแบ่งจ่าย เป็นไปตามข้อกำหนดของร้านค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย ก่อนทำรายการที่จุดชำระเงิน