SAMSUNG ช้อปทุกอย่าง รับดีลดี ห้ามพลาด

1 ก.พ. 66 - 30 เม.ย. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

พิเศษที่ 1

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท*

แบ่งจ่ายรายเดือนผ่าน KBank Smart Pay 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน ดังนี้

ยอดแบ่งจ่าย / เซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
10,000 บาท ขึ้นไป200 บาท
25,000 บาท ขึ้นไป500 บาท
35,000 บาท ขึ้นไป700 บาท
50,000 บาท ขึ้นไป1,000 บาท
จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,500 บาทต่อท่าน จำกัดสิทธิ์ 600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ KBSS1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่างการพิมพ์ ส่ง SMS พิมพ์ KBSS1 123456789999

พิเศษที่ 2

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12 %**

เพียงใช้คะแนน K Point K Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย

ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ GZ เว้นวรรค หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวน K Point ที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
  *เงื่อนไขการได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) เฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ที่เว็บไซต์ร้านค้า
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่น เงื่อนไขสินค้า และวิธีการทำรายการผ่อนชำระที่ https://www.samsung.com/th/ และ https://shop.samsung.com/th/ และ www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/ หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ KBSS1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 66 เท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 3,500 บาทต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จำกัดสิทธิ์ 600 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท บัตรเครดิต LINE POINT ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ให้กับผู้ถือบัตร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • ยกเว้น การร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
 • เงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 66

 • **เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 12%
 • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 12% โดยพิมพ์ GZ (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวน K Point ที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • ตัวอย่าง คุณ ก. ต้องการใช้คะแนน 31,450 คะแนน ผ่านบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ GZ 123456789999 31450 ส่งมาที่ 4545888 (หากมีคะแนนสะสมเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และดำเนินการเครดิตเงินคืน จำนวน [31450 x 12%] = 3774 บาท
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม บัตร LINE POINTS Credit Card บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888
​​