เที่ยวทั่วโลก เปย์มันส์ รับคุ้ม ด้วยบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

1 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66

​​​​​ออกท่องโลกด้วยกัน กับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย

เมื่อกินเที่ยวช้อปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้นรายการใช้จ่ายออนไลน์)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,500 บาท

เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้นรายการใช้จ่ายออนไลน์)

เมื่อสะสมยอดใช้จ่าย
เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
รับเครดิตเงินคืน
ครบทุก 25,000 บาท400 บาท
ครบทุก 50,000 บาท900 บาท
ครบทุก 150,000 บาท3,000 บาท
ครบ 300,000 บาท6,500 บาท
Tips: ช้อปผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ต่างประเทศทุกครั้ง ถูกกว่า เพียงเลือกใช้จ่ายเป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ แทนสกุลเงินบาท
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ JCB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต JCB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยทุกประเภท
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิรับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยสามารถ ลงทะเบียน ผ่าน SMS พิมพ์ JCB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตลอดรายการ
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ เพื่อซื้อสินค้า หรือ ชำระค่าบริการที่ต่างประเทศ เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 และจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมตลอดระยะเวลาโครงการเมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วตามจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด
 • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ธนาคารจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการเรียกเก็บเงิน (Posting Date) ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต (Statement)
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ รายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ, รายการใช้จ่ายที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระ (Smart Pay by Phone), รายการเบิกถอนเงินสด, รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาท (DCC), รายการใช้จ่ายที่มีการขอยกเลิก หรือ คืนสินค้า, รายการซื้อขายเงินตราสกุลเงินต่างประเทศ, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียม, การซื้อกองทุน, การซื้อประกันภัย, การชำระภาษี, รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ และรายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง
 • ธนาคารจะเข้าเครดิตเงินคืนในบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทยที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)
 • สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรเจซีบีกสิกรไทยเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถคืน เปลี่ยนเป็นเงินสด แลกเปลี่ยนของรางวัล ซื้อ/ขาย รวมถึงการโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยกเลิก หรือ ร้านค้ามีการคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้นำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะขอคืนเครดิตเงินคืน จากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเข้าเครดิตเงินคืน ให้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม K-Contact Center 0 2888 8888 เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สำหรับบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย : รับเครดิตเงินคืน 400 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 25,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 900 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 50,000 บาท)
 • รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบ 150,000 บาทขึ้นไป
 • รับเครดิตเงินคืน 6,500 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบ 300,000 บาทขึ้นไป (จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6500 บาท /ตลอดรายการ)
 • เศษของยอดใช้จ่ายสะสม จะไม่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิจำกัดการคำนวนเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายสะสมที่เข้าเงื่อนไข ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน สูงสุด 6,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ