The Mall Welcome Back ( Xpress Cash )

วันนี้ - 30 มิ.ย. 63

​The Mall Welcome Back ( Xpress Cash ) ที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา,เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และบลูพอร์ต

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเงินด่วน Xpress Cash
ลดเพิ่ม / รับคืนรวมสูงสุด 3,100 บาท
เฉพาะการชำระที่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้นไม่ร่วมการชำระผ่านช่องทางออนไลน์
M CHAT & SHOP / Call To Order (เฉพาะการชำระผ่านลิงค์) / M CARD SHOP ONLINE

ช้อปครบ / เซลส์สลิป

M Card ส่วนลดเพิ่ม (จากห้างฯ)*

วันที่ 17 – 31 พ.ค. 63

รับเครดิตเงินคืน**

1,000 บาทขึ้นไป-100 บาท
3,000 บาทขึ้นไป100 บาท200 บาท
5,000 บาทขึ้นไป200 บาท400 บาท
10,000 บาทขึ้นไป600 บาท1,000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป2,100 บาท-
*M Card : ยกเว้น Bluport, Call To Order, M CARD SHOP ONLINE, Power Mall, Gourmet Market & Home Fresh Mart
จำกัดรวม 10,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/ตลอดรายการ (วันที่ 17 พ.ค. – 31 พ.ค. 63)
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯกำหนด

**ยกเว้น Power Mall
จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
พิมพ์ TMX (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545888

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตร และได้รับข้อความตอบกลับ เท่านั้น
  • ธนาคารจะคำนวณยอดการเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ใช้จ่ายผ่านบัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ -สกุล เดียวกัน ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 ที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ บลูพอร์ต
  • ยกเว้นรายการซื้อแบบแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0% และ Smart Pay By Phone แผนกสุรา ยา การซื้อบัตรของขวัญ บัตรของขวัญอิเล็คทรอนิกส์ สินค้าแลกซื้อ ร้านค้าเช่าภายในห้างและศูนย์การค้า สินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายจากบัตรเงินด่วน Xpress Cashที่ลงทะเบียนใบแรกเพียงใบเดียว/ลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น
  • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเงินด่วน Xpress Cashไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cashไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัตรเงินด่วน Xpress Cashของผู้ถือบัตร โดยแสดงยอดในรายการเรียกเก็บเงิน ภายใน 60 วันหลังจบรายการ
  • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • จำกัดเครดิตเงินคืน 1,000 บาท/ท่าน/เดือน และ 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
  • อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมรวมกันไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
  • โปรดศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ผ่าน K Contact Center โทร. 02-8888888