TOPs & Matsumoto แบ่งจ่ายสบายๆ 0% ไม่ช้อป ไม่ได้

วันนี้ - 31 ต.ค. 63

​TOPs & Matsumoto แบ่งจ่ายสบายๆ 0% นาน 3 เดือน ไม่ช้อป ไม่ได้

แบ่งจ่ายผ่าน KBank Smart Pay 0 % นาน 3 เดือน เมื่อช้อปสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาท / เซลล์สลิป*


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

    *แบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือนสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ยกเว้นสินค้าบางชนิด เช่น เหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นต้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำรายการ
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดขาย
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากไม่ได้รับ หรือ สินค้าชำรุด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โปรดติดต่อที่ร้านค้าโดยตรง
  • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด