ช็อปปิ้ง

The1 ฝนเล็บให้พร้อม ตะกุยพ้อย์ชุดใหญ่

วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

​​​​​​​​The1 ฝนเล็บให้พร้อม ตะกุยพ้อย์ชุดใหญ่

รีบสมัครบริการโอนพ้อยท์อัตโนมัติ
Kbank Reward Point โอนเป็นพ้อยท์ The1 สมัครปุ๊ป-โอนปั๊ป-รับรัว 3 ต่อ​

ต่อที่ 1
รับพ้อยท์เพิ่ม 50%* เฉพาะบัตรเครดิต Wisdom, Premiar, Passion, Platinum (สูงสุด 50,000 คะแนน) 

ต่อที่ 2
รับพ้อยท์ The1 สูงสุด X4** บนยอดใช้จ่ายร้านต่างๆในเครือเซ็นทรัล​

ต่อที่ 3
แลกพ้อยท์ The1 400 พ้อยท์ = 100 บาท*** แลกผ่าน The1 Application เท่านั้น (จำกัด 5 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และ 10,000 สิทธิ์/เดือน)​

   ​

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขต่อที่1 รับคะแนนเพิ่มสูงสุด50%
  *Conditions for Bonus 1: Earn 50% extra points
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562
  This promotion runs from December 12, 2018, to June 30, 2019.
 • ​​​รับคะแนนเพิ่ม 50% ของคะแนนสะสมคงเหลือ KBank Reward Point ณ ช่วงเวลาโอนคะแนน สำหรับบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย,บัตรเดอะแพสชั่นกสิกรไทย,บัตรเดอะพรีเมียร์กสิกรไทย,บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (สูงสุด 50,000 คะแนน/บัตร ) เมื่อผู้ถือบัตรสมัครบริการนี้สำเร็จ และสงวนสิทธิ์เฉพาะคะแนนสะสมคงเหลือที่โอนไปครั้งแรกเท่านั้น (ตัวอย่างเช่น ผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย มีคะแนนสะสมคงเหลือ 100,000 คะแนน ณ ช่วงเวลาโอนคะแนน จะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม 50,000 คะแนน โดยคะแนน 150,000 คะแนน จะถูกโอนคะแนนไปเป็นคะแนนThe 1 ภายใน 1 วันหลังการสมัครบริการสำเร็จ)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบริการนี้ ที่ต้องได้รับSMSยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบเท่านั้น
 • ทุกรอบของการโอนคะแนนจาก KBank Reward Point ไปเป็นคะแนน The 1 จะมีการแจ้งผลจากทาง The 1 โดยจะส่ง SMSแจ้งผลการโอนคะแนนให้ลูกค้าทราบทุกครั้ง
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกบัตรเครดิตกสิกรไทยที่มีคะแนนสะสมเพื่อสมัครบริการนี้ได้ตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไป
 • บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ไม่สามารถสมัครบริการนี้ได้
 • สงวนสิทธิ์ในการสมัครบริการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ถือบัตรสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการนี้ได้หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 • **เงื่อนไขต่อที่2 รับคะแนน The 1 สูงสุด X4
  **Bonus 2: Earn The 1 points up to x4
 • ​รายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562
 • รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป ยกเว้น ร้านค้าในเครือ Central Restaurant Group และ การชำระค่าสินค้า / บริการผ่านระบบออนไลน์ในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป จะได้รับคะแนน The 1 ตามเงื่อนไขของกลุ่มธุรกิจนั้นๆ ซึ่งผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน The 1 รวม 3 คะแนน โดย 2คะแนน จะได้รับภายในวันถัดไป และอีก 1คะแนนจะได้รับหลังวันสรุปยอดบัญชี เฉพาะบัตรเดอะแพสชั่นกสิกรไทยทุกๆ 25 บาท ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน The 1 รวม 4 คะแนน โดย 2 คะแนน จะได้รับภายในวันถัดไป และอีก 2 คะแนนจะได้รับหลังวันสรุปยอดบัญชี
 • ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ เซน โรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ แฟมิลี่มาร์ท กลุ่มเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ท๊อปส์ ซูเปอร์คุ้ม และท๊อปส์ เดลี่
 • ผู้ถือบัตรจะต้องแสดงบัตร The 1 หรือ แจ้งเบอร์โทรที่เคยให้ไว้กับทาง The 1 ก่อนชำระบริการทุกครั้ง
 • เงื่อนไขการได้รับคะแนนเป็นไปตามประเภทของบัตรเครดิตกสิกรไทย รายการที่ชำระค่าสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ ทุกๆ 25 บาท ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน KBank Reward Point ตามอัตราปกติ และจะโอนไปเป็นคะแนน The 1 ทุกๆรอบบัญชีแบบอัตโนมัติ
 • คะแนนที่โอนไปเป็นคะแนน The 1 แล้วจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • การคำนวณคะแนนสะสม จะแยกตามการใช้จ่ายของแต่ละบัตร โดยยอดที่ใช้คำนวณจะนับถึงวันสรุปยอดตามรอบของใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต เศษ (ทศนิยม) ที่เกิดจากการคำนวณ ไม่สามารถรวมเป็นคะแนนสะสมได้ จึงไม่สามารถโอนไปเป็นคะแนนThe 1 ได้ด้วย
 • เงื่อนไขการรับคะแนน The 1 เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด

  ***เงื่อนไขต่อที่3 แลกคะแนนอัตราพิเศษ 400 คะแนน The 1 เท่ากับ 100 บาท
  ***Bonus 3: Enjoy special point redemption! 400 The 1 points = 100 Baht
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ แลกคะแนนอัตราพิเศษ 5 สิทธิ์ ต่อท่านต่อเดือน จำกัด 10,000 สิทธิ์ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่านทาง The 1 Application เท่านั้น
 • การแลกคะแนนอัตราพิเศษ จะเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม - กรกฎาคม 62 The special point redemption promotion will run from January to July 2019.
 • การแลกคะแนนอัตราพิเศษ ในแต่ละเดือนจะเริ่มทุกวันที่ 10 ของแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 62 ผู้ถือบัตรต้องสมัครบริการก่อนวันที่ 30 ของเดือนก่อนหน้าพร้อมกับดาวน์โหลดและลงทะเบียนThe1 Applicationสำเร็จ เพื่อรับสิทธิ์การแลกคะแนนอัตราพิเศษในเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ผู้ถือบัตรต้องการแลกคะแนนอัตราพิเศษตั้งแต่รอบเดือนมกราคม 2562 ผู้ถือบัตรต้องสมัครบริการภายใน 30 ธันวาคม 2561พร้อมกับดาวน์โหลดและลงทะเบียนThe1 Applicationสำเร็จ เพื่อมีสิทธิ์แลกคะแนนอัตราพิเศษตั้งแต่รอบเดือนมกราคมเป็นต้นไป • สามารถศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมของคูปองเงินสด หรือส่วนลด จากการใช้คะแนนพิเศษแลก ได้ที่ The 1 Application
 • ในกรณีที่สิทธิ์เต็มหรือเกินกำหนดวันที่ที่ระบุ สิทธิพิเศษจะไม่แสดงบน The 1 Application
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-660-1000 • สามารถตรวจสอบคะแนนสะสม The 1 ผ่าน The 1 Application
 • ​​เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมและแลกคะแนน The 1 เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

​​​​​