Tesco Lotus ช้อปสนั่น รับแรงเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

วันนี้ - 30 ก.ย. 62

Tesco Lotus ช้อปสนั่น รับแรงเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน

สินค้าเครื่องปรับอากาศ รับเครดิตเงินคืนสูงสุดมูลค่า 20,000 บาท / ตลอดรายการ สำหรับการแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน*

ใช้จ่ายครบ/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

14,000 บาท ขึ้นไป600 บาท
18,000 บาท ขึ้นไป800 บาท
24,000 บาท ขึ้นไป1,000 บาท
*SMS ลงทะเบียนก่อนทำรายการ

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ TL3 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น


เงื่อนไข

  * เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ TL3 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 30 กันยายน 62 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า
 • ระยะเวลาแบ่งจ่ายแต่ละรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 90 วันหลังจากจบโครงการ
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนต่อรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
 • บัตรเครดิตไทเทเทียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด