ตั้งฮั่วเส็ง ช้อปให้สุดแรงถูกแพงแบ่งจ่ายเลือกได้ฟรีดอกเบี้ย

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

ตั้งฮั่วเส็ง ช้อปให้สุดแรงถูกแพง แบ่งจ่ายเลือกได้ฟรีดอกเบี้ย

ต่อที่ 1 แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่าย 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
           (ยกเว้นสินค้าซูเปอร์มาเก็ตและร้านค้าเช่า)​

ต่อที่ 2 รับส่วนลด 10% เพียงใช้คะแนน Kbank Reward Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย
           หรือแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แทนเงิน 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าก่อนใช้บริการ
  • บัตรเครดิตไทเทเทียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • กำหนดการแลกคะแนนสะสมตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดเพื่อชำระค้าสินค้าและบริการ
  • คะแนนสะสม Kbank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลกและไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • คะแนนที่แลกไปแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ถอนเป็นเงินสดได้
  • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่รวมเศษทศนิยม
  • คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงินภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย