Shopee 50% off Shocking Month

วันนี้ - 31 ก.ค. 62

​Shopee 50% off Shocking Month รับส่วนลด 120 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท (ลดสูงสุด 120 บาท)

บัตรเครดิตกสิกรไทยรับส่วนลด 120 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท (ลดสูงสุด 120 บาท) (จำกัด 1,600 สิทธิ์/ตลอดรายการ)
ใช้โค้ด JUL77KBK

เงื่อนไข

  • จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด 1,600 สิทธิ์/ตลอดรายการ ตั้งแต่วันที่ 7-31 ก.ค. 62 เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย เท่านั้น
  • จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน และ ใช้ได้กับ Shopee Application เท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล นมผงสำหรับเด็ก 1-2 ปี โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทีวี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
  • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือขอคืนส่วนลดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ธนาคารกสิกรไทย และ SHOPEE (THAILAND) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคาร และ SHOPEE (THAILAND) ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SHOPEE (THAILAND) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าโดยตรง