Shopee 10.10

วันนี้ - 10 ต.ค. 63

Shopee 10.10

บัตรเครดิตกสิกรไทย รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 1,010 บาท* บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้

ช้อปครบ

รับส่วนลด

900 บาทขึ้นไป110 บาท (1,500 สิทธิ)
1,800 บาทขึ้นไป310 บาท (500 สิทธิ)
5,500 บาทขึ้นไป1,010 บาท (100 สิทธิ)
เก็บโค้ดส่วนลดที่ Shopee ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 10 ต.ค. 63 (ใช้โค้ดวันที่ 10 ต.ค. 63 วันเดียวเท่านั้น!)
บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่น รับส่วนลด 280 บาทเมื่อช้อปครบ 1,800 บาท (714 สิทธิ)
ใช้โค้ด BF1010DKBK ในวันที่ 10 ต.ค. 63 วันเดียวเท่านั้น

หรือ

รับสิทธิส่งฟรี** ไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้
ตลอดเดือนตุลาคม 2563 (จำนวน 10,000 สิทธิ / ลดค่าจัดส่งสูงสุด 40 บาทต่อสิทธิ)

พิเศษ! รับ 999 Shopee Coins***
เมื่อสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Shopee Thailand 1 ครั้งภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ

เงื่อนไข

  *รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 1,010 บาท
  บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้
 • จำกัดจำนวนสิทธิทั้งหมด 2,100 สิทธิ/ตลอดรายการ
 • จำกัด 1 สิทธิ/1 ท่าน และใช้ได้กับ Shopee Application เท่านั้น
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถเก็บโค้ดส่วนลดที่ Shopee Application ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 และสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เฉพาะวันที่ 10 ต.ค. 63 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดต้องชำระด้วย KBank – Shopee Credit Card เท่านั้น
 • บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่น
 • จำกัดจำนวนสิทธิทั้งหมด 714 สิทธิ/ตลอดรายการ
 • จำกัด 1 สิทธิ/1 ท่าน และใช้ได้กับ Shopee Application เท่านั้น
 • สมาชิกบัตรฯ จะต้องใช้โค้ดที่กำหนดเพื่อรับส่วนลดที่ Shopee Application เฉพาะวันที่ 10 ต.ค. 63 วันเดียวเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดต้องชำระด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SHOPEE (THAILAND) โทร. 02-017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • **รับสิทธิส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร KBank - Shopee Credit Card ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ต.ค. 63 เท่านั้น
 • จำกัดสูงสุด 10,000 สิทธิ/ตลอดรายการ (1 สิทธิ/1 คำสั่งซื้อ)
 • จำกัดการใช้สิทธิ 1 ครั้ง (check-out)/1 บัญชีผู้ใช้ Shopee/1 หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการ
 • สนับสนุนค่าจัดส่งสูงสุด 40 บาท/คำสั่งซื้อ สำหรับการจัดส่งแบบ KERRY, DHL, และ NINJAVAN หรือ สูงสุด 30 บาท/คำสั่งซื้อ สำหรับการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย (THAILAND POST) แบบ EMS
 • การจัดส่งแบบลงทะเบียนผ่านไปรษณีย์ไทย (THAILAND POST) จะไม่ได้รับส่วนลดค่าจัดส่ง
 • หากค่าจัดส่งเกินส่วนลดที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งที่เหลือ
 • ยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดค่าจัดส่งต้องชำระด้วย KBank – Shopee Credit Card เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดค่าจัดส่งไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล นมผงสำหรับเด็ก 1-2 ปี ทองคำ สินค้าควบคุมตามกฏหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดค่าจัดส่งได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SHOPEE (THAILAND) โทร. 02-017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • ***รับ 999 Shopee Coins
 • เมื่อสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 • ลูกค้าใหม่สมัครบัตรเครดิต KBank - Shopee Credit Card บัตรหลักหรือบัตรเสริมใบแรก และมียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปใน Shopee Thailand ภายใน 30 วันหลังจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับ Shopee Coins จำนวน 999 เหรียญ หรือ ลูกค้าปัจจุบันสมัครบัตรเครดิต KBank - Shopee Credit Card บัตรหลักหรือบัตรเสริม และมียอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปใน Shopee Thailand ภายใน 30 วันหลังจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับ Shopee Coins จำนวน 99 เหรียญ
 • สำหรับลูกค้าใหม่ผู้สมัครบัตรเครดิต KBank - Shopee Credit Card บัตรหลัก หรือบัตรเสริมใบแรก (ไม่เคยถือบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือยกเลิกการถือบัตรเครดิตกสิกรไทย มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตร KBank - Shopee Credit Card) และลูกค้าปัจจุบันที่สมัครบัตรเครดิต KBank - Shopee Credit Card บัตรหลัก หรือบัตรเสริมเพิ่มเติม
 • จำกัดสิทธิ์การรับของรางวัล Shopee Coins 1 ครั้ง/1 ท่าน และสูงสุดไม่เกิน 999 เหรียญ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ยอดการใช้จ่าย ไม่นับรวมรายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ และรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะถูกคำนวณแยกออกจากกัน
 • ช้อปปี้จะจัดส่ง Shopee Coins ให้กับผู้ถือบัตรที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 60 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ลูกค้า "กดยืนยันรับสินค้า" หรือ "วันที่สิ้นสุดระยะ Shopee Guarantee" ผ่านทางบัญชีผู้ใช้งาน (Shopee Username) ของลูกค้าที่แจ้งไว้กับธนาคารในใบสมัครบัตรเครดิต ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และ ไม่ผิดนัดชำระ หรือผิดเงื่อนไขการใช้บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่งของรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อบัตรเครดิตและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารกสิกรไทยขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ ธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

 • เงื่อนไขทั่วไป
 • ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดและสิทธิประโยชน์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกสิกรไทยและ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
 • ธนาคารและ SHOPEE (THAILAND) สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง