Robinson แบ่งจ่ายได้ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืน

วันนี้ - 31 ส.ค. 63

​Robinson แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 6 - 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุดมูลค่า 25,000 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 6-10 เดือน

แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

120,000 บาท ขึ้นไป6,700 บาท
70,000 บาท ขึ้นไป3,200 บาท
40,000 บาท ขึ้นไป1,600 บาท
20,000 บาท ขึ้นไป750 บาท
5,000 บาท ขึ้นไป160 บาท
(เฉพาะแผนกนาฬิกา และเครื่องประดับ, เครื่องนอน เครื่องครัว และเครื่องใช้ภายในบ้าน

 •  

  SMS ลงทะเบียนก่อนทำรายการ
  พิมพ์ RBB วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS ให้ถูกต้องก่อนทำรายการโดยพิมพ์ RBB (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า (ระยะเวลาโครงการ วันที่ 1 มิ.ย. 63 – 31 ส.ค.63)
 • ระยะเวลาแบ่งจ่ายแต่ละรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากจบโครงการของแต่ละรอบโครงการ
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนต่อรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อ