แลก KBank Reward Point เป็นบัตรกำนัล

วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

​​​​​​​​​​​​สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถิอบัตรเครดิตกสิกรไทย

แลกคะแนน KBank Reward Point เป็นบัตรกำนัลกลุ่มห้าง/ ร้านอาหาร/ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

บัตรกำนัล บาร์บีคิวพลาซ่า, สเวนเซ่นส์, เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ทุก ​5,400 คะแนน แลกรับบัตรกำนัล 500 บาท

บัตรกำนัล เอ็มเค เรสโตรองต์, ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ, ซิซซ์เล่อร์, สตาร์บัคส์, เซ็นทรัล, เดอะมอลล์, โรบินสัน, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี
ทุก ​​10,400 คะแนน แลกรับบัตรกำนัล 1,000 บาท

 • ระยะเวลา วันนี้ – 31 ธ.ค.62 
 • ช่องทางการแลกคะแนน ผ่าน KPlus > K-Market>Point Redemption>E Coupon>แลกคะแนนบัตรกำนัล หรือ K Contact Center 
 • ​​​​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 8888888 กด 823 ​


เงื่อนไข

  *เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม KBank Reward Points

  • รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ทั้งในและต่างประเทศ ทุกๆ 25 บาทจะได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 1 คะแนน สะสมแลกรับของรางวัลจากรายการ KBank Reward Point ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ จะไม่ได้รับคะแนนสะสม
  • รายการชำระ ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ และธุรกิจค้าปลีกในกลุ่ม Hypermarket/Supermarket ตาม Merchant Category Code (MCC) 0022,5411,5541,5542,9752,0002,5310,5411,9751 ที่กำหนด จะได้รับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 800 คะแนน ต่อหมวดร้านค้า ต่อรอบชำระในรอบเดือนเดียวกัน
  • รายการใช้จ่ายที่ไม่ได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point ได้แก่ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัญชีบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด ล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีสูญหาย ค่าปรับดอกเบี้ย รายการชำระค่า สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.) ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์พื้นฐาน (TOT/True/TT&T/CAT) ค่าภาษีทุกประเภทและรายการชำระค่าหน่วยลงทุนจากการ ซื้อขายกองทุนทุกประเภท รายการซื้อธนบัตรต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต
  • การคำนวณคะแนนสะสม จะแยกตามการใช้จ่ายของแต่ละบัตร โดยยอดที่ใช้คำนวณจะนับถึงวันสรุปยอดตามรอบของใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต เศษ (ทศนิยม) ที่เกิดจากการคำนวณ ไม่สามารถรวมเป็นคะแนนสะสมได้ และผู้ถือบัตรจะสามารถใช้คะแนนสะสม เพื่อแลกรับของรางวัลกับธนาคารได้ ภายหลังจากวันที่ ธนาคารได้ดำเนินการคำนวณคะแนนสะสม และคะแนนสะสมดังกล่าวได้ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card Statement) ของผู้ถือบัตรแล้วเท่านั้น หมาย เหตุ ในกรณีที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง ยกเลิก การชำระค่าสินค้า รับเงินคืนจากการซื้อสินค้า และบริการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ธนาคารจะหักคะแนนสะสมตามจำนวนคะแนนที่ผู้ ถือบัตรได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคืนจากคะแนนสะสมที่ผู้ถือบัตรมีอยู่กับธนาคาร
  • คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อและสกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกของรางวัลในครั้งเดียวกันได้ ยกเว้น คะแนนจากบัตรหลักและบัตรเสริม ไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกันได้ และ ไม่สามารถนำคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตกสิกรไทย มาร่วมเป็นคะแนนสะสมของบัตรเครดิตร่วม บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวช การ-กสิกรไทย/บัตรเครดิตร่วม PTT Card/บัตรเครดิต The Passion/บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย เพื่อแลกของรางวัลต่างๆ หรือ เพื่อแลกของรางวัลของบมจ. ป.ต.ท. ได้
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ให้ใช้คะแนนสะสมแลกของรางวัลได้เฉพาะ ผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิดังกล่าว และเป็นผู้ถือ บัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารเท่านั้น
  • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัลแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • การจัดส่งของรางวัลใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการของธนาคาร นับจากวันที่ผู้ถือบัตรแจ้งแลกคะแนน
  • กรณีของรางวัลหมดสต๊อก หรือ เปลี่ยนรุ่นการผลิตจากผู้จัดจำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่รับคืนของรางวัล หากของรางวัลได้รับการจัดส่งและผู้ถือบัตร หรือบุคคลอื่นที่อยู่อาศัยตาม ที่อยู่เดียวกับผู้ถือบัตร ได้ลงนามรับของรางวัลไว้เรียบร้อยแล้ว
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่ของรางวัลเกิดความชำรุดเสียหายหรือมีข้อบกพร่อง ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อกับทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายของรางวัล นั้นๆ ให้รับผิดชอบจากกรณีดังกล่าวได้โดยตรง
  • กรณีแลกคะแนนสะสม และต้องเพิ่มเงิน เพื่อแลกรับของรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารจะตัดยอดเงินจากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของรางวัลกรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจัดหาสินค้า ดังนี้
   • รหัสสินค้า KNP  ติดต่อบริษัท เอ็นโปร มาเก็ตติ้ง จำกัด  โทร. 0 2376 3355
   • รหัสสินค้า KPV  ติดต่อบริษัท พรีวิลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0 2932 2621
   • รหัสสินค้า KGW ติดต่อบริษัท จีดับบลิว รีโวลูชั่น จำกัด โทร.  02 212 5868-9

  **เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม แทนเงินสด KBank Instant Reward

  • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม กสิกรไทย, บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ ,บัตรเครดิตไทยเบฟ, ที่ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่ สามารถ ร่วมรายการ
  • กำหนดการแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนนแทนเงินสด 100 บาท เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (เศษคะแนนไม่ถึง 1,000 ไม่สามารถแลกแทนเงินสด ได้)
  • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก
  • คะแนนสะสมไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  • คะแนนสะสมที่แลกต้องใช้แทนเงินสดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนน เท่านั้น
  • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล้วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  ​​