Supersports แบ่งจ่ายสบายๆ 0% บัตรนี้ไม่มีไม่ได้

15 ก.ย. 63 - 30 พ.ย. 63

​​​​Supersports แบ่งจ่ายสบายๆ 0% นาน 6 - 10 เดือน บัตรนี้ไม่มีไม่ได้

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 45,000 บาท เมื่อแบ่งจ่ายผ่าน KBank Smart Pay 0% นาน 6 - 10 เดือน

แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

10,000 - 29,999 บาท ขึ้นไป300 บาท
30,000 - 49,999 บาท ขึ้นไป1,000 บาท
50,000 - 99,999 บาท2,000 บาท
100,000 บาท ขึ้นไป4,500 บาท
*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 45,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

 •  

  ลงทะเบียน SMS
  พิมพ์ CSP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ( ครั้งละ 3 บาท)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ธนาคารจะคำนวณจากรายการผ่อนชำระผ่านระบบ Smart Pay 0% 6-10 เดือน จากชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ CSP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร เครดิต12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่เบอร์ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 15 ก.ย. 2563 – 30 พ.ย. 2563 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 45,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากจบโครงการ
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ให้กับผู้ถือบัตร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • ยกเว้น การร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 888 8888