ช็อปปิ้ง

ท่องโลกให้สุดทุกองศา รับคืนสูงสุด 45,000 บาท

วันนี้ - 30 ก.ย. 62

​​​​​เมื่อกิน..เที่ยว..ช้อป ที่ต่างประเทศ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

จะเที่ยวใกล้เที่ยวไกล ก็รับเงินคืนสุดคุ้ม สูงสุด 45,000 บาท

เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้นรายการใช้จ่ายออนไลน์)
ครบทุก 25,000 บาทรับเครดิตเงินคืน 375 บาท*
ครบทุก 150,000 บาทรับเครดิตเงินคืน 3,200 บาท*
ครบ 800,000 บาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืน 20,000 บาท*
ครบ 1,500,000 บาทขี้นไป
รับเครดิตเงินคืน 45,000 บาท*
​​
 • ​​ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 25,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,125 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 150,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,400 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 800,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,500,000 บาท จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 45,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
ลงทะเบียนร่วมรายการ ได้ 2 ช่องทาง

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ XD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) **ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดรายการ**

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น **ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดรายการ**

Tips: ช้อปผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ต่างประเทศทุกครั้ง ถูกกว่าเพียงเลือกใช้จ่ายเป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ แทนเงินบาท

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนได้2 ช่องทาง คือ (1) ลงทะเบียนผ่าน www.kasikornbank.com หรือ (2) ลงทะเบียน ผ่าน SMS พิมพ์ XD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
 • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนภายใต้ชื่อ – นามสกุลเดียวกัน เฉพาะยอดใช้จ่ายที่ต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น (ยกเว้นรายการใช้จ่ายออนไลน์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,125 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 25,000 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,400 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 150,000 บาท
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบ 800,000 บาทขึ้นไป
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 45,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบ 1,500,000 บาทขึ้นไป
 • เครดิคเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆได้
 • สงวนสิทธิ์ไม่นำยอดรายการใช้จ่ายออนไลน์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ รายการใช้จ่ายที่ผู้ถือบัตรเปลี่ยนเป็นยอดผ่อนชำระ (Smart Pay by Phone) รายการเบิกถอนเงินสด และรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินเป็นเงินบาทไม่สามารถนำยอดมาคำนวณเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจและบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม K-Contact Center 0 2888 8888 กด 05