สมัครและใช้จ่าย รับฟรี บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท

วันนี้ - 30 ก.ย. 63

​​​​สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย รับฟรี บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท

 • เฉพาะลูกค้าที่ได้รับข้อความการเรียนเชิญสมัครบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ซิกเนเจอร์ และ แพลทินัม ผ่านช่องทาง SMS
 • สมัครบัตรตั้งแต่ วันนี้ - 1 ส.ค. 62 และได้รับอนุมัติ + ใช้จ่ายผ่านผ่านบัตรฯ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 ก.ย. 62​
  ​รับฟรี ​Starbucks Card มูลค่า 500 บาท​

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ได้รับข้อความการเรียนเชิญสมัครบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทยซิกเนเจอร์ และ แพลทินัม ผ่านช่องทาง SMS เท่านั้น
 • รับ Starbucks Card มูลค่า 500 บาทเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย 15,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
 • จำกัดสิทธิการรับของรางวัล 1 รางวัล/1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวม การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท (LTF/RMF) รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการชำระค่าสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในภายหลัง สำหรับยอดการใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี โดยยึดจากวันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมจะคำนวณแยกออกจากกัน
 • ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรจะต้องยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการจัดส่งของรางวัล โดยธนาคารจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับทางธนาคาร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในกรณีที่ของสมนาคุณเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายใดๆ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายของรางวัลได้โดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888