DAZZLING WEEKEND

วันนี้ - 28 พ.ย. 64

DAZZLING WEEKEND

เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่
ทุกศุกร์ - เสาร์-อาทิตย์

 • สะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่า
 • สะสมครบ 30,000 บาทขึ้นไป/ตลอดรายการ รับคะแนนสะสมเพิ่ม 5 เท่า
(การรับคะแนนสะสมเพิ่ม คำนวณจากยอดใช้จ่ายครบทุก 5,000 บาท , จำกัดยอดใช้จ่ายใน
การคำนวณคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์
  พิมพ์ OS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
  ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น
 • ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ OS (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 พฤศจิกายน 2564
 • การรับคะแนนสะสมเพิ่ม คำนวณจากยอดใช้จ่ายครบทุก 5,000 บาท และจำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงิน รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่า กรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้มอบคะแนนสะสมคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารจะหักคะแนนสะสมออกจากบัญชีที่ธนาคารได้เข้าคะแนนสะสม
 • คะแนนสะสมไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888