O&B ยิ่งช้อปเยอะ ยิ่งได้คืน แบ่งจ่าย 0% 3 -10 เดือน

วันนี้ - 31 ก.ค. 63

O&B ยิ่งช้อปเยอะ ยิ่งได้คืน แบ่งจ่าย 0% 3 -10 เดือน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,100 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 3 - 10 เดือน
แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

5,000-9,999 บาท/เซลล์สลิป ระยะเวลาแบ่งจ่าย 3 เดือน120 บาท
10,000-14,999 บาท/เซลล์สลิป ระยะเวลาแบ่งจ่าย 6 เดือน270 บาท
15,000​-17,999 บาท/เซลล์สลิป ระยะเวลาแบ่งจ่าย 10 เดือน270 บาท
18,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป ระยะเวลาแบ่งจ่าย 10 เดือน520 บาท
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 520 บาท / ท่าน / วัน / รายการ และจำกัดสูงสุด 2,100 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ NB1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 ก.พ 63 – 31 ก.ค 63 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 520 บาท/ท่าน/วัน และ 2,100 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
  • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ช่วงที่ 1* รายการ วันที่ 1 ก.พ 63 - 30 เม.ย 63 รับเงินคืนภาย มิ.ย 63 และช่วงที่ 2* รายการ วันที่ 1 พ.ค 63 - 31 ก.ค 63 รับเงินคืนภายใน ก.ย 63
  • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อรายการและทำรายการผ่านเครื่องของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด