Luxury Brand ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน และไอคอนสยาม

วันนี้ - 31 ก.ค. 63

Luxury Brand ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน และไอคอนสยาม

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย กับ Luxury Brand ที่ร่วมรายการ

 • รับสิทธิ์ แบ่งจ่ายรายเดือนผ่าน Smart Pay By Phone 0% นาน 6 เดือน หรือ 0.59% นาน 10 เดือน
  (ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน และไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า หรือ ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 823
 • ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้ที่ 02-8888888 หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายัง ธนาคาร และก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
 • กรณีผู้ถือบัตรแจ้งขออนุมัติวงเงินชั่วคราวกับธนาคาร จะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay By Phone ได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 3 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 • รายการที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้ว จะไม่สามารถรวมรายการรับเครดิตเงินคืนหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้อีก
 • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนในรายการนี้ จะถูกเรียกคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายแต่ละเดือน
 • การอนุมัติ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด