King Power

วันนี้ - 31 ก.ค. 65

King Power

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย
คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต

พิเศษที่ 1 รับส่วนลดสูงสุด 12%*
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยแบบเต็มจำนวนเท่านั้น​

ประเภทบัตร

เมื่อใช้ K Point แลกเท่ายอดบิล

วิธีการรับสิทธิ์

บัตรร่วม คิง เพาเวอร์-กสิกรไทย
บัตรเดอะพรีเมียร์,
บัตรเดอะวิสดอม
รับส่วนลด 12%*ไม่ต้องส่ง SMS ทำรายการ
สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่
เคาเตอร์แคชเชียร์เท่านั้น
บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆรับส่วนลด 10%*ไม่ต้องส่ง SMS ทำรายการ
สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่
เคาเตอร์แคชเชียร์เท่านั้น

​พิเศษที่ 2 รับคะแนนสะสมพิเศษ รวมสูงสุด 60,000 คะแนน**

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยแบบเต็มจำนวน หรือ แบ่งจ่าย 0% 10 เดือน
ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับคะแนนสะสมพิเศษ

ทุกๆ 10,000 บาท1,000 คะแนน
จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ10,000 คะแนน/ท่าน/เดือน
สูงสุด 30,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • รายการชำระเต็มจำนวน : จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ 10,000 คะแนน/ท่าน/เดือน สูงสุด 30,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • รายการแบ่งจ่าย0% 10เดือน*** เมื่อมียอดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป : จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษ 10,000 คะแนน/ท่าน/เดือน สูงสุด 30,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ (ผู้ถือบัตรสามารถรับคะแนนสะสมพิเศษ 60,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ)
 • ตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 – 31 ก.ค. 65 เท่านั้น

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ KPW (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
  ตัวอย่าง KP 123456789999


คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  * *เงื่อนไขการใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลดสูงสุด 12% (ผ่านเครื่อง EDC)
 • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 1)ตรวจสอบผ่านเครื่อง EDC ที่เคาเตอร์แคชเชียร์ 2) โทรตรวจสอบผ่าน K Contact Center 02-8888888 กด 823 และ 3) ตรวจสอบผ่าน KPLUS APP
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนน K Point แลกรับส่วนลด 10% หรือ 12% เฉพาะรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยแบบเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 12% สำหรับบัตรเครดิตร่วม คิง เพาเวอร์-กสิกรไทย, บัตรเดอะพรีเมียร์ และบัตรเดอะวิสดอม เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ
 • ยกเว้นบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และบัตรเครดิต LINE POINTS ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% และ 12% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาเตอร์แคชเชียร์ คิง เพาเวอร์ สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ไม่สามารถนำยอดซื้อสินค้าหลังจากหักส่วนลดเพิ่ม 10% หรือ 12% จากการแลกคะแนนสะสม มาร่วมรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay0%
 • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม และยอดส่วนลด 10% หรือ 12% จากการแลกคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนเต็มเท่านั้นไม่รวมเศษทศนิยม
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้ว ต้องใช้แทนส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีมีการยกเลิกรายการซื้อสินค้า รายการแบ่งชำระ หรือขอคืนสินค้า ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม K Point ให้กับผู้ถือบัตร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • **เงื่อนไขรายการชำระเต็มจำนวน รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 30,000 คะแนน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ KPW (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณจาก ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
 • ยอดใช้จ่ายทุกๆ 10,000 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนสะสมพิเศษ 1,000 คะแนน
 • จำกัดการรับรับคะแนนสะสมพิเศษ 10,000 คะแนน/ท่าน/เดือน สูงสุด 30,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน

 • ***เงื่อนไขการแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 30,000 คะแนน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ KPW (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ เมื่อมียอดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป เฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 10 เดือน ผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารกสิกรไทยที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และคิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง
 • ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/ หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • ธนาคารจะคำนวนคะแนนสะสม K Point พิเศษ ทุกๆ 10,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 1,000 คะแนน และจำกัดการรับคะแนนสะสมสูงสุด 30,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ

 • **/***
 • บัตรเครดิต LINE POINTS บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet เช่น True Money Wallet, Dolfin Wallet, Rabbit LinePay, Shopeepay ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ธนาคารจะทำการนำคะแนนสะสมพิเศษ K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยธนาคารจะคำนวนการรับคะแนนสะสมพิเศษ K Point ต่อรายการเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ
 • คะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565– 31 กรกฎาคม 2565
 • เงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด