The Celebrations of Glory ที่ไอคอนสยาม

วันนี้ - 12 ม.ค. 63

​​​The Celebrations of Glory ที่ไอคอนสยาม

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย


 •  

  SMS แลกคะแนน
  พิมพ์ PG (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตัวอย่าง PG 123456789101 12500


ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย

รับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ

รับเครดิตเงินคืน

10,000 บาทขึ้นไป200 บาท**100 บาท**
20,000 บาทขึ้นไป500 บาท**300 บาท**
50,000 บาทขึ้นไป1,500 บาท**1,000 บาท**
(บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
และบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ที่ศูนย์ฯ กำหนด)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17,500 บาท

พิเศษ !!! เฉพาะลูกค้าบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย รับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 16,000 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 400,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป*** (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ)

พิเศษ เมื่อแบ่งจ่าย KBank Smart Pay Buy Phone นาน 10 เดือน**** รับเครดิตเงินคืน 2,800 บาท
เมื่อมียอดแบ่งจายตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป อัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน นาน 10 เดือน
ต้อง SMS ลงทะเบียนในวันที่ทำรายการซื้อสินค้า พิมพ์ ICP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วยจำนวนยอดใช้จ่ายที่ต้องการผ่อนเท่ายอดซื้อ (เป็นหลักหน่วยมีทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่าง ICP 123456789101 82500.50

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

 • การใช้จ่ายบัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทเบฟ และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0% ไม่สามารถร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร โดยแสดงยอดใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ•ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888
 • *ต่อที่ 1 ผู้ถือบัตร ต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ PG (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 – 12 ม.ค. 63เท่านั้น
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลก ผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร เงินเครดิตเข้าบัญชีเครดิต ดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
 • **ต่อที่ 2 สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ที่ศูนย์ฯ กำหนดระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 – 12 ม.ค. 63เท่านั้น
 • บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย จำกัดการรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ และบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ในกรณีที่ลูกค้าใช้จ่ายทั้งบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ธนาคารสงวนสิทธิ์จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ
 • ***สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ที่ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ที่ศูนย์ฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 – 12 ม.ค. 63 เท่านั้น
 • ใช้จ่ายครบ 400,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 16,000 บาท
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนรวม 17,500 บาท คำนวณมาจากยอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทแรก รวมกับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 16,000 บาทเมื่อใช้จ่ายครบ 400,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • กรณีที่ได้รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาทแรกตามสิทธิ์ที่กำหนดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์รับเพิ่มเครดิตเงินคืนเพียง 16,000 บาท
 • ****ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ KBank Smart Pay By Phone
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,800 บาท/ท่าน/ตลอดรายการสำหรับรายการแบ่งจ่าย KBank Smart Pay Buy Phone นาน 10 เดือน โดยมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ตามเงื่อนไขกำหนด
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการแบ่งจ่าย พิมพ์ ICP (วรรค)ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) ตามด้วยจำนวนยอดใช้จ่ายที่ต้องการผ่อนเท่ายอดซื้อ (เป็นหลักหน่วยมีทศนิยม) ตัวอย่าง ICP 123456789101 82500.50
 • ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายังธนาคารแล้ว และแจ้งก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
 • การแบ่งจ่าย Smart Pay By Phone นาน 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน คำนวณแบบ Flat Rate ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก( Effective Rate ) หรือเท่ากับ 16.88% ต่อปี
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องไม่เป็นยอดที่เกิดจากการใช้วงเงินชั่วคราว ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการแบ่งจ่ายภายหลัง หากตรวจสอบพบว่ายอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการ เป็นยอดที่เกินจากวงเงินปกติ
 • กรณีลูกค้ายกเลิกบัตร ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด รวมถึงดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวนทันที
 • รายการ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-888-8888 กด 823