FN Outlet จะช้อปวันไหน ก็ได้เครดิตเงินคืน แบ่งจ่าย 0%

วันนี้ - 31 ม.ค. 63

FN Outlet จะช้อปวันไหน ก็ได้เครดิตเงินคืน แบ่งจ่าย 0%

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 4 – 10 เดือน*
แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

5,000 บาทขึ้นไป120 บาท
12,000 บาทขึ้นไป400 บาท
25,000 บาทขึ้นไป900 บาท
50,000 บาทขึ้นไป2,500 บาท
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ

 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ FND (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ FND (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 62 – 31 ม.ค. 63 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า
 • ระยะเวลาการแบ่งจ่ายของสินค้าแต่ละรายการ เป็นไปตามเงื่อนไขของร้านค้า โปรดตรวจสอบก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 25,000 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 4-10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากจบโครงการ
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนต่อรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการ/ระยะเวลาการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัทฯ/ร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • บัตรเครดิตไทเทเทียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด