Go Green Together ช้อปสินค้ารักษ์โลก รับดีลสุดคุ้ม

19 ก.พ. 66 - 19 เม.ย. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

ที่แผนก Ecotopia ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

พิเศษที่ 1

รับส่วนลด 10%

พร้อมรับ VIZ COIN เพิ่ม 10 COIN เมื่อช้อปครบ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ*

พิเศษที่ 2

รับ K Point K Point สูงสุด 3,600 คะแนน หรือ แบ่งชำระนานสูงสุด 36 เดือน

ชำระเต็มจำนวน รับ K Point สูงสุด 3,600 คะแนน**

สะสมยอดใช้จ่าย
ตลอดรายการ
รับเพิ่ม K Point K Point
ครบทุก 3,000 บาท900 คะแนน
(การรับ K Point คำนวณจากยอดใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาท , จำกัดยอดใช้จ่ายใน การคำนวณคะแนนสะสมสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ OSE (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่างการพิมพ์ OSE 123456789999

 

หรือ

แบ่งจ่าย 0 % นาน 6-10 เดือน รับเพิ่ม K Point K Point สูงสุด 240,000 คะแนน***

แบ่งจ่าย/เซลล์สลิปรับเพิ่ม K Point K Point
4,000 บาท ขึ้นไป1,000 คะแนน
10,000 บาท ขึ้นไป3,500 คะแนน
30,000 บาท ขึ้นไป12,000 คะแนน
50,000 บาท ขึ้นไป24,000 คะแนน
จำกัดการรับ K Point สูงสุด 240,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

(1 ธ.ค. 65 – 28 ก.พ. 66) พิมพ์ IC4 (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก
สุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
(1 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66) พิมพ์ IC1 (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก
สุดท้าย ส่งมาที่ 4545888

พิเศษ

แบ่งจ่าย 0.59% นาน 36 เดือนผ่านบัตร XPC ****

รับส่วนลดสูงสุด 30% จากสินค้ากลุ่ม Hygienic (ยกเว้นสินค้า Innovative) *****

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
 • *ส่วนลด 10% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • โปรโมชั่นสามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก VIZ ได้
 • โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Ecotopia กำหนด
 • **สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนสะสมเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่แผนก Ecotopia ภายในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น
 • ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ทำรายการ พิมพ์ OSE (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. – 19 เม.ย. 66 เท่านั้น
 • การรับ K Point คำนวณจากยอดใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาท และจำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณ K Point สูงสุด 12,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • จำกัดการรับคะแนนสะสม K Point เพิ่ม สูงสุด 3,600 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ยกเว้น รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay การซื้อบัตรกำนัล ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ***สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ทำรายการแบ่งจ่าย Smart PAY และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ IC4 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 หรือ ผ่าน SMS พิมพ์ IC1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 พ.ค. 66
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือน ผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • จำกัดการรับคะแนนสะสม K Point สูงสุด 240,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ****สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต XPC ที่ทำรายการแบ่งจ่าย Smart PAY 0.59% นานตั้งแต่ 6-36 เดือน
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเงินด่วน ชำระค่าสินค้า/บริการ โดยสามารถเลือกแบ่งชำระได้ 3-10 เดือน, 12, 18, 24 และสูงสุด 36 เดือน กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแบ่งชำระด้วยบัตรเงินด่วนเท่านั้น ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด
 • ผู้ถือบัตรตกลงว่าการชำระค่าสินค้า/บริการ แบบแบ่งชำระเป็นงวดๆ เป็นกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเงินด่วน โดยให้ธนาคารออกเงินทดรองจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการให้แก่ร้านค้าแทนผู้ถือบัตรไปก่อน และผู้ถือบัตรตกลงแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการคืนให้แก่ธนาคารเป็นงวดๆ ตามที่ผู้ถือบัตรได้เลือกไว้ตามข้อ 1. โดยธนาคารจะเรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรตามจำนวนที่ต้องแบ่งชำระเป็นรายเดือนตามที่กำหนดไว้ในใบบันทึกรายการ (Sales Slip)
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเงินด่วนต่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ ณ จุดขาย และ/หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อให้ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ ออกใบบันทึกรายการ (Sales Slip) เป็นหลักฐานการซื้อขายสินค้า/บริการให้แก่ผู้ถือบัตรทุกครั้ง
 • จำนวนเงินที่จะต้องแบ่งชำระเป็นรายเดือน คือยอดเงินค่าสินค้าที่ธนาคารทดรองจ่ายไปก่อนรวมดอกเบี้ย (หากผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบภาระดอกเบี้ยดังกล่าว)ซึ่งการคำนวณดอกเบี้ยจะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน ถึงตามจำนวนงวดที่ผู้ถือบัตรเลือกผ่อนชำระ ทั้งนี้ เงื่อนไขการคำนวณดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้ ณ จุดขาย และ/หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขในการชำระสินค้า/บริการ ได้ในสัญญากู้เงิน สำหรับสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน (“สัญญากู้เงิน”) หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/39nX6xu เงื่อนไขรวม
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปจากรายการชำระเต็มจำนวน หรือการแบ่งจ่ายมารวมคิดในการรับคะแนนสะสมได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตร Fleet Card บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ บัตรเครดิตไทยเบฟ บัตรเครดิต LINE POINTS ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • ธนาคารจะทำการนำคะแนนสะสม K Point เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม
 • คะแนนสะสม ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้/เงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ณ จุดขาย ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888 หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • *****เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Ecotopia กำหนด ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ