ช็อปปิ้ง

END OF SEASON SALE ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

วันนี้ - 31 ก.ค. 62

​​​END OF SEASON SALE ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

​สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

ช้อป/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

20,000 บาทขึ้นไป300 บาท
50,000 บาทขึ้นไป1,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป25,000 บาท
​(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)

เงื่อนไข

  • *นำใบเสร็จและเซลล์สลิปจากบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ใช้จ่ายที่ศูนย์การค้า Central Embassy มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนชั้น G ที่จุดลงทะเบียนของธนาคาร
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/ท่าน/ ตลอดรายการ
  • การซื้อบัตรของขวัญทุกประเภท การเติมเงินทุกประเภท การซื้อสินค้าแลกซื้อ รายการแบ่งจ่ายรายเดือน 0% (KBank Smart Pay) รายการแบ่งจ่าย KBank Smart Pay by Phone การชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงิน และการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ หมวดร้านอาหาร ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
  • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้
  • กรณีที่ผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร โดยแสดงยอดในรายการเรียกเก็บเงิน ภายใน 60 วันหลังจบรายการ
  • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
  • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย / กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า