Central/ZEN The 1 Card X-Treme III

วันนี้ - 01 ส.ค. 62

​​​​​​Central/ZEN The 1 Card X-Treme III ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเซน

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

ต่อที่ 1 แลกรับส่วนเพิ่มสูงสุด 15%* เมื่อใช้คะแนนสะสม KBank Reward Point แลกเท่ายอดซื้อ

แลกคะแนนเท่ายอดซื้อ/เซลส์สลิป

รับส่วนลดเพิ่ม

1 – 4,999 บาท12%
5,000 บาทขึ้นไป15%

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท**
 • ทุกวัน เมื่อช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
เมื่อช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท

พิเศษ เฉพาะบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
 • เมื่อช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
(จำกัดเครดิตเงินคืน 1,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ และ 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย)
เพียงส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการ

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ CZ (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545888 (ค่าลงทะเบียนครั้งละ 3 บาท)

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น


เงื่อนไข

  *ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของธนาคาร
  **สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS มาลงทะเบียนกับธนาคาร 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขบัตร และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 4 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 เท่านั้น
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ใช้จ่ายผ่านบัตรหมายเลขเดียวกัน ชื่อ -สกุล เดียวกัน ระหว่างวันที่ 4 ก.ค. - 1 ส.ค. 62 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และเซน (รายการซื้อแบบแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay การใช้จ่ายที่ซูเปอร์สปอร์ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส โฮมเวิร์ค ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ซูเปอร์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ แผนกสุรา ยา การซื้อบัตรของขวัญ บัตรของขวัญอิเล็คทรอนิกส์ สินค้าแลกซื้อ ร้านค้าเช่าภายในห้างและศูนย์การค้า สินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ สำหรับบัตรเครดิตเดอะวิสดอมกสิกร
 • ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายจากบัตรเครดิตที่ลงทะเบียนใบแรกเพียงใบเดียว/ลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตร Fleet card และบัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร โดยแสดงยอดในรายการเรียกเก็บเงิน ภายใน 60 วันหลังจบรายการ
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • **ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ SmartPay By Phone
 • ผู้ถือบัตรสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 823
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/เซลส์สลิป และเมื่อคำนวณเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต่อเดือน โดยแจ้งความประสงค์หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายังธนาคารแล้ว และก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งจ่ายได้ 3, 6 หรือ 10 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 0.79% ต่อเดือน คำนวณแบบ Flat Rate ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สำหรับระยะเวลาแบ่งจ่ายที่ 3 เดือนเท่ากับ 14.16% ต่อปี ที่ 6 เดือน เท่ากับ 16.07% ต่อปี และที่ 10 เดือน เท่ากับ 16.88% ต่อปี
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องไม่เป็นยอดที่เกิดจากการใช้วงเงินชั่วคราว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการแบ่งจ่ายภายหลัง หากตรวจสอบพบว่ายอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการเป็นยอดที่เกินจากวงเงินปกติ
 • การอนุมัติรายการ Smart Pay By Phone ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ในกรณียกเลิกบัตร ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมดรวมถึงดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวนทันที
​​​