Central ซื้อบัตรของขวัญเซ็นทรัลแบ่งจ่ายได้ 0% นาน 3 เดือน

วันนี้ - 28 ก.พ. 64

Central ซื้อบัตรของขวัญเซ็นทรัลแบ่งจ่ายได้ 0% นาน 3 เดือน

ซื้อบัตรของขวัญเซ็นทรัลแบ่งจ่ายได้ 0% นาน 3 เดือน
รับเพิ่มทันที บัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 100 บาท เมื่อแบ่งจ่าย ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • เมื่อซื้อบัตรของขวัญเซ็นทรัล ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือนที่เครื่องรับบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยได้ ณ จุดชำระเงิน
  • การแบ่งจ่ายแต่ละรายการเป็นยอดต่อเซลล์สลิป ไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้
  • สามารถทำรายการได้ที่จุดบริการ/จุดจำหน่ายบัตรกำนัล โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขายก่อนทำรายการ
  • สิทธิพิเศษดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากไม่ได้รับ หรือ สินค้าชำรุด หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โปรดติดต่อที่ร้านค้าโดยตรง
  • บัตรเครดิตไทเทเทียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด