แลกคะแนน

บัตรกำนัล The Mall Group มูลค่า 1,000 บาท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

​​​​ทุก 10,400 คะแนน = 1,000 บาท​
  • บัตรของขวัญใช้ขำระค่าสินค้าที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ที่ดิพาร์ทเม้นท์สโตร์ และซุปเปอร์มาร์เก็ต เท่านั้น ยกเว้น แผนกเหล้าและบัตรเติมเงินทุกประเภท
  • บัตรนี้สามารถใช้คุ่กับบัตร M Platinum Card  หรือ M Prestige Card  โดยรับส่วนลดสูงสุด 5% สำหรับสินค้าราคาปกติ เฉพาะแผนกที่ร่าวมรายการในดิพาร์ทเม้นท์สโตร์ เท่านั้น
  • บัตรของขวัญไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  • ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการับคืนบัตรของขวัญที่ซื้อแล้ว
  • ห้างฯ ไม่รับผิดชอบในการศุยหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรของขวัญ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรของขวัญที่ชำรุด หรือไม่สมบูรณ์
  • ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รัรบบัตรของขวัญที่พิจารณาว่ามีวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ
  • ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตร หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บัตรกำนัลไม่มีวันหมดอายุ