แลกคะแนน

บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

​​ทุก ​​​​​​​10,400 คะแนน​​​​ = 1,000 บาท​
​​​
  1. บัตรของขวัญที่ถูกต้อง จะต้องปรากฏหมายเลขและหมวดเครื่องหมายเฉพาะของสาขาของเทสโก้ โลตัส โดยเทสโก้ โลตัส จะรับรองการใช้เฉพาะบัตรของขวัญที่ออกให้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เท่านั้น
  2. บัตรของขวัญนี้ใช้จับจ่ายได้ที่ห้างของ เทสโก้ โลตัส /เทสโก้ โลตัสซุปเปอร์มาร์เก็ต,เทสโก้ โลตัส คุ้มค่าและเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ยกเว้นการจับจ่ายสินค้าประเภทบูหรี่ และยาสูบ ยาและเวชภัณฑ์, ศูนย์อาหาร และร้านค้าเช่าใน Tesco Lotus
  3. บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  4. เมื่อใช้บัตรของขวัญนี้ต้องใช้ให้หมดตามจำนวนเงินที่ปรากฏในบัตร
  5. บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ร่วมกับเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
  6. เทสโก้ โลตัส ไม่ต้องรับผิดชอบด้วการทดแทนหรือชดเชยด้วยประการใดๆ หากบัตรขอขวัญสูญหายหรือชำรุด ในขนณะที่อยุ่ในความครอบครองของทาน หากบัตรขอขวัญชำรุดหรือขาดความสมบูรณ์ใดๆ เทสโก้ โลตัสอาจปฏิเสธการใช้บัตรของขวัญนีน้ สำหรับจับจ่ายสินค้าได้เสมอ
  7. ภายหลังที่ท่านได้รับเงินค่าบัตรขอขวัญนี้แล้ว เทสโก้ โลตัส จะไม่รับคืนบัตรของขวัญหรือคืนเงินค่าบัตรของขวัญให้
  8. หากมีข้อสงสัยติดต่อ Call Center 1712 กด 7​