แลกคะแนน

ไมล์สะสม Qatar Airways Privilege Club

วันนี้ - 31 ธ.ค. 64

​​​​​อัตราโอน Qatar Airways Privilege Club
ทุก 4,000 คะแนน = 1,000 ไมล์ (โอนขั้นต่ำ 4,000 คะแนน)

Qatar Airways Privilege Club
Redeem your reward point for Qatar Airways Privilege Club.
Current conversion rate
4,000 K Points = 1,000 Qmiles (a minimum conversion of 4,000 K Points (for 1,000 Qmiles)

Terms & Conditions
Once transferred, points redeemed become subject to the terms and conditions of Qatar Airways Privilege Club.
  • For more information, please visit Qatar Airways Privilege Club website.​
​​
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • คะแนนสะสมที่ใช้โอน Qatar Airways Privilege Club แล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ชื่อสมาชิก Qatar Airways Privilege Club จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลเดียวกันและสะกดตรงกันกับชื่อผู้ถือบัตรเท่านั้น
  • การโอนไมล์สะสมจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนน
  • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท
  • ธนาคาร สงวนสิทธิให้ใช้คะแนนสะสมโอน Qatar Airways Privilege Club ได้ เฉพาะผู้ถือบัตร ที่ยังคงสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร เท่านั้น กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • การแลกรางวัลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ Qatar Airways Privilege Club และสายการบิน