แลกคะแนน

ไมล์สะสม Lotusmiles Program

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

​​​​​​อัตราโอน Lotusmiles Program
ทุก 3,000 คะแนน = 1,000 ไมล์ (โอนขั้นต่ำ 3,000 คะแนน)

Lotusmiles Program
Redeem your reward point for Lotusmiles Program.
Current conversion rate
K Point 3,000 points = 1,000 Bonus Miles (a minimum conversion of K Point 3,000 points for 1,000 Bonus Miles)

Terms & Conditions
Once transferred, points redeemed become subject to the terms and conditions of Lotusmiles Program.
  • For more information, please visit Lotusmiles Program website.
​​
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • คะแนนสะสมที่ใช้โอน Lotusmiles Program แล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ชื่อสมาชิก Lotusmiles Program จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลเดียวกันและสะกดตรงกันกับชื่อผู้ถือบัตรเท่านั้น
  • การโอนไมล์สะสมจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการโอนคะแนน
  • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถร่วมรายการนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลกสิกรไทยทุกประเภท
  • ธนาคาร สงวนสิทธิให้ใช้คะแนนสะสมโอน Lotusmiles Program ได้ เฉพาะผู้ถือบัตร ที่ยังคงสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร ณ วันที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว และเป็นผู้ถือบัตรที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร เท่านั้น กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • การแลกรางวัลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ Lotusmiles Program และสายการบิน