แลกคะแนน

ชุดหม้อ+กระทะ พรีเมี่ยม 9 ชิ้น (รวมฝา) RRS (มูลค่า 1,890 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

ประกอบด้วย: หม้อ 2 หูพร้อมฝา ขนาด 25x12.5 ซม. หม้อ 2 หูพร้อมฝา ขนาด 21x10.5 ซม. หม้อ 2 หูพร้อมฝา ขนาด 19x9.5 ซม. หม้อด้ามเดี่ยวพร้อมฝา ขนาด 17x8.5 ซม. กระทะ ขนาด 25x7 ซม.

KPV1347
12,900 คะแนน


KPV1347C
4,550 คะแนน + 820 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด