แลกคะแนน

เตาแก๊สหัวคู่ หน้ากระจก imarflex รุ่น IG-426 (มูลค่า 1,990 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

หัวคู่หัวเตาทำจากสแตนเลส ให้ความร้อนสมํ่าเสมอหน้ากระจกทนความร้อน ตัวถัง ชนิดแก๊ส ปิโตรเลียมประหยัดแก๊ส ความดัดแก๊ส 2800 Pa.

KPV1346
16,900 คะแนน


KPV1346C
5,920 คะแนน + 1,050 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด