แลกคะแนน

เครื่องเจียรอเนกประสงค์ไร้สาย Black&Decker รุ่น BCRT8K35-B1 (มูลค่า 1,990 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

กำลังไฟ 8 โวลต์ ปรับความเร็วได้ 5 ระดับ มีไฟ LED บอกระดับชัดเจน ปุ่ม On/Off และปุ่ม Lock แยกห่างออกจากกัน มีอุปกรณ์เสริม (accessories) 35 ชิ้น

KPV1345
15,900 คะแนน


KPV1345C
5,600 คะแนน + 1,010 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด