แลกคะแนน

พัดลมไอเย็น Hatari รุ่น AC Pro (มูลค่า 4,290 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้องการ ตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ นาน สูงสุด 8 ชม. เพิ่มพลังลมเย็นด้วยระบบ COOL FILL WATER ไฟเตือนเมื่อ ระดับน้ำในถังต่ำกว่าที่กำหนด

KPV1339
39,900 คะแนน


KPV1339C
14,000 คะแนน + 2,570 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด