แลกคะแนน

ไฟโซล่าเซลล์ 100วัตต์ (มูลค่า 1,790 บาท)

วันนี้ - 31 ม.ค. 66

กันนํ้า ไฟเปิดปิดอัตโนมัติทุกวัน และมีรีโมทในการเปิดปิด สะดวก ใช้งานง่ายใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ไฟสามารถใช้ได้ 8-12 ชม.

KPV1337
13,900 คะแนน


KPV1337C
4,900 คะแนน + 890 บาทเงื่อนไข


แลกคะแนนโทร. K-Contact Center 02-8888888 กด 823 หรือช่องทาง K PLUS เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด